pajoohaan.ir

از قرن نوزدهم میلادی خیام و رباعیاتش مورد توجه بسیاری از ملل و ادیبان بوده است. هر کس به سهم خود تصویری از خیام متفاوت از دیگری ارائه داده و رباعیات او را تفسیر کرده است. در میان ادیبان ایرانی و خارجی، تنها صادق هدایت است که دو مقدمه ی متناقض درباره ی خیام ارائه داده است به نام های: "مقدمه ای بر رباعیات خیام" در سال 1303، ده سال بعد در سال 1313"ترانه های عمر خیام". موضوع محوری هر دو "خیام" است اما با محتوای متناقض از یکدیگر. در طی این ده سال چه پیش آمده که پس از آن هدایت بیانات خود را در مورد "خیام" تغییر داده است؟ مقاله ی حاضر در پی کشف و بررسی عوامل کتاب "ترانه های عمر خیام" به تالیف هدایت وتاثیر گذاری آن بر ترجمه ی رباعیات به زبان فرانسه است. در این روند تئوریهای دریافت و نیز برخی مفاهیم بینا متنی ما را یاری خواهند نمود. مقدمه، انتخاب رباعیها و عناوین (دسته بندی رباعیات) که به دست هدایت انجام شده در این مقاله به عنوان عوامل مورد نظر به آنها پرداخته میشود. هدایت، به نوعی، از پیش در عواملی که منجر به شکل دهی دریافت فرانسویها در اثر انتخاب رباعیات این اثر که به زبان فرانسه ترجمه شده است، دخیل بوده.

continue_text

for_you

related_books

more