pajoohaan.ir

  چکیده مقالات نخستین همایش ملی وضعیت کنونی و آینده حقوق ارتباطات و رسانه در ایران
مقدمه:
«حقوق ارتباطات» رشته جدیدی است که تحت تاثیر رشد و توسعه وسایل ارتباط جمعی و فناوری های نوین ارتباطی، از نیمه دوم قرن بیستم بوجود آمد. اهمیت آن، ابتدا در کشورهای غربی و سپس در سایر کشورها مورد توجه قرار گرفت. امروز این رشته نه تنها در جهان، بلکه در ایران جایگاه واقعی خود را پیدا کرده؛ به طوری که سال به سال، تعداد علاقه مندان این رشته رو افزایش است. همین جایگاه و اهمیت بود که ما را بر آن داشت تا «نخستین همایش ملی وضعیت کنونی و آینده حقوق ارتباطات و رسانه ها در ایران» را برگزار نماییم.

continue_text

for_you

related_books

more