pajoohaan.ir

  مجموعه نشست ها و مقاله های همایش راهکارهای خروج اقتصاد ایران از شرایط رکود تورمی-pdf
قبول اینکه فردی همزمان از فشار خون بالا و فشار خون پایین رنج ببرد بسیار گیج کننده است. اتفاق این موضوع در اقتصاد به مثابه وجود پدیده رکود تورمی یا stagflation است. به عبارتی جامعه هم از افزایش قیمت ها رنج می برد و هم تولید و اشتغال افت کرده است. عملکرد اقتصادی سالهای قبل اقتصاد ایران و فشارهای بین المللی ناشی از تحریم همه جانبه باعث شده که که اقتصاد ایران دچار پدیده رکود تورمی می شود. در این راستا پژوهشکده علوم اقتصادی دانشگاه علامه طباطبایی در صدد جمع آوری مستندات و عقاید علمی در خصوص چگونگی شکل گیری این پدیده به همراه راهکارهای لازم برای خروج اقتصاد ایران از آن برآمد. برای پیاده سازی موضوع با همکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و وزارت امور اقتصادی و دارایی اقدام به برگزاری همایش راهکارهای خروج اقتصاد ایران از شرایط رکورد تورمی در تاریخ 25 و 26 فروردین ماه 1393 نمود.

continue_text

for_you

related_books

more