pajoohaan.ir

الگوهای ارتباطی در روابط همسران یکی از شاخص‌های مهم و تعیین‌کننده در روابط آنان است. شناخت این الگوها کمک درخورتوجهی به پیشگیری و درمان آسیب‌های ارتباطی زوجین می‌کند. همسران با شناخت این الگوها می‌توانند مؤلفه‌های آسیب‌زا در روابط خویش را شناخته و درصدد اصلاح این مؤلفه‌ها برآیند. مبحث الگوهای ارتباطی زوجین از علم روانشناسی ازدواج برخاسته است. نظریه‌پردازان این علم بر اساس روش تجربی، انواع الگوها را مشخص و برای آن علائمی را مطرح کرده‌اند‌. برخی از نظریه‌پردازان نیز بر اساس نظریۀ خویش، به تدوین پرسش‌نامه در این موضوع پرداخته‌اند.
اسلام آموزه‌ها و گزاره‌های متعددی دربارۀ سبک ازدواج، نوع روابط همسران با همدیگر و با دیگران دارد و برای پیشگیری از وقوع آسیب در روابط همسران و استحکام خانواده توصیه‌های مختلفی می‌کند. مطالبۀ جامعۀ علمی و دینی آن است که اسلام چه الگویی را برای روابط زوجین پیشنهاد می‌کند. پژوهش حاضر بر اساس روش‌های ترکیبی شناخته‌شدۀ علوم رفتاری، درصدد پاسخ به این سؤال برآمد؛ بنابراین پژوهش حاضر الگوهای ارتباطی زوجین را با محوریت منابع اسلامی شناسایی، ارزیابی و تبیین نموده است.
پژوهش حاضر با هدف به‌دست‌آوردن الگویی جامع از روابط زوجین با نگرش به منابع اسلامی انجام شد. مطالعۀ این کتاب برای روانشناسان، مشاوران خانواده و ازدواج و پژوهشگران برای آشنایی با الگوهای ارتباطی زوجین با محوریت منابع اسلامی و استفاده از آن در کارهای بالینی و تحقیقاتی می‌تواند مؤثر واقع شود. همچنین این اثر منبع درسی مفیدی برای دانشجویان مقطع تحصیلات تکمیلی رشته‌های مشاوره خانواده و خانواده‌درمانی است.

continue_text

for_you

related_books

more