pajoohaan.ir

  پیامد های فردی و اجتماعی تجمل گرایی
آموزه‌های دین مبین اسلام، آن چنان با فطریات انسان آمیخته است که هر عقل سلیمی بایسته‌های اسلام را چه در اعتقادات و چه در فروعات تصدیق می‌کند. بیهوده به کار بردن و در مسیر درست استفاده نکردن هر نعمت، کاری است که هر انسان فهیم و حکیم آن را نکوهش می‌کند؛ اسلام نیز به عنوان کامل‌ترین ادیان و دین جاوید، این امر فطری را تأیید کرده و تجمل¬گرایی را کاری ناپسند بر شمرده و برای تمام ابعاد زندگی بشر دستورات و معارف سازنده‌ای را معین کرده است. با بعثت انبیای الهی و توصیه‌های حکیمانه آنان، تحقق اهدافی همچون دست¬یابی انسان به ارزش‌های والا و کمالات انسانی را هموار نموده است و در صورتی که از این مسیر نورانی دور شویم، راهی به سوی تجمل‌گرایی گشوده خواهد شد.
از ابتدای اسلام دشمنان دین و بشریت از راه‌های گوناگون به مقابله با اسلام پرداخته‌اند و درصدد ایجاد انحراف در بین مسلمین بوده‌اند؛ در عصر حاضر روشنفکران غربی‌مآب به‌وسیله‌ی ضعیف جلوه دادن دین و سوق دادن مردم به‌سوی تجمل هویت اصلی مسلمین را مورد هجوم قرار داده‌اند. چند سالی است که جامعه ایرانی و به‌خصوص شهری روز به روز گرایش بیشتری به‌سوی تجمل‌گرایی پیدا کرده است و متأسفانه این روند رو به رشد نیز است. با توجه به اینکه تجمل¬گرایی به عنوان مهم‌ترین تهدید برای منابع محیطی یک کشور به شمار می‌رود و شیوع آن سبب گسترش فقر و افزایش شکاف طبقاتی و پیامدهای سوء دیگر می‌گردد ضرورت بررسی این موضوع بیشتر می¬شود تا شناخت و معرفت در زمینه پیامدهای فردی واجتماعی تجمل¬گرایی حاصل گردد.

continue_text

for_you

related_books