pajoohaan.ir

  ارتباط با برزخیان
بدون هیچ تردیدی، قبل از رسیدن برق‌آسای قیام قیامت وقتی که مرگ انسان‌ها فرا می‌رسد روح او از بدن مادی جدا شده و به عالم برزخ منتقل می‌شود و در آنجا حیات جدید را آغاز می‌کند؛ چنانچه رسول مکرّم اسلام فرمودند: «الْمَوْتُ اوّل مَنْزِلٍ مِنْ مَنَازِلِ الآخِرَةِ وَ آخِرُ مَنْزِلٍ مِنْ مَنَازِلِ الدُّنْیا‌؛ مرگ، نخستین منزل از منازل آخرت و آخرین منزل از منازل دنیا است.»
بنابراین هم اکنون عالم «برزخ» وجود دارد و آنانی که مرده‌اند در این عالم به سر می‌برند. به عبارت روشن‌تر؛ وقتی انسان مُرد، بدن او مرده است، امّا روح او از بدن جدا شده و زنده است؛ زیرا روح از عوارض جسم دنیایی نیست تا با مرگ جسم، او نیز بمیرد. بلکه روح «گوهر مستقلّی» است مجرد از بدن که بدون جسم عنصری نیز به بقای خود ادامه می‌دهد؛ یعنی از آن‌جا که روح خلقتی جدا از بدن دارد، از این رو می‌توان گفت بعد از مرگ، همان بدن مثالی به امر الاهی قابلیت پذیرش آن روح را دارد.

continue_text

for_you

related_books