pajoohaan.ir

  قیامت نزدیک است
(*)(*)(*)( )( )
category: قرآن
language: فارسی

4160 تومان

8000 تومان

buy_printed
یاد قیامت ، نفس سرکش را از عصیان باز می ‌دارد و آدمی را به خوبی‌ ها و زیبایی‌ ها رهنمون می ‌شود. رسولان الهی نیز در رسالت خویش، بر اصل اساسی معاد پای فشردند و آدمیان را به باور فکری و علمی فرا خواندند. برای تعالی جامعه و صیانت از آن در برابر آفت‌ های گوناگون، اعتصام بدین اصل دینی راه‌گشاست.اثر حاضر، به خوبی از پس این مهم درآمده است.

continue_text

for_you

related_books

more