pajoohaan.ir

ارتباط صحیح بین پدر و مادر و روابط سالم آنان با کودکان، اولین ومهم ترین زمینه رشد و پرورش اخلاقی نونهالان است. اما چگونه می توان با کودکان ارتباطی سالم و صحیح برقرار کرد ؟ آیامی توان در برقراری ارتباط با کودکان از مهارت بیشتری برخوردار شد؟ شناخت سطح درک و فهم کودکان، موقعیت آنها، هنر گوش دادن، پذیرفتن و همدلی با کودک از جمله مهارت های مورد نیاز والدین برای ارتباط سالم و تربیت بهتر کودکان است که در این کتاب توضیح داده شده است. همچنین کتاب تلاش کرده است تا مراحل شکل گیری ارزش های دینی در کودکان و نوجوانان را برای والدین و معلمان شرح و آموزش دهد.

continue_text

for_you

related_books

more