pajoohaan.ir

  تصویر سازی مفاهیم اخلاقی

2000 تومان

3000 تومان

buy_printed
خداوند در کتابش نام های نیکو را از آنِ خود دانسته که یکی از این نام¬ها مُصَوِّر است. آری خداوند بهترین صورتگر و آفریننده ی هستی و انسان است. اوست که جهان آفرینش را بی هیچ سابقه ای، خلق و ابداع کرد و یکی از بهترین و زیباترین نمونه¬های خلقت را انسان قرار داد و او را به نیکوترین سیرت و صورت آفرید: «وَ صَوَّرَکُمْ فَأَحْسَنَ صُوَرَکُمْ.» (غافر، 64) انسان همان گونه که از لحاظ زیبایی ظاهری در بین همه¬ی آفریدگان نمونه است، بخاطر باطن و درون و نوع استعدادهایی که در وجودش نهفته است نیز نمونه-ای است شگفت. یکی از استعدادهای فطری و منحصر بفرد انسان، گرایش به زیبایی هاست؛ و چه چیز بهتر از خلق و خوی نیک، انسان را دعوت به زیبایی می¬کند. این بهترین نمونه ی خلقت اگر بخواهد خالق این زیبایی ها را بشناسد و متخلّق به اخلاق الهی شود، باید به کتاب الهی مراجعه کند. کتابی که از جانب اعجازگر هستی فرستاده شده و ظاهر و باطن و لفظ و معنایش سراسر معجزه است.

continue_text

for_you

related_books