pajoohaan.ir

وجهۀ همت این دفتر بر این است که فشرده و مفید، بخشی از پرسش‌های بسیارِ شما زائران آستان رضوی را برای شناخت بیشتر از زیارت، پاسخ گوید. در این راستا، ضمن توجه به حکمت، فضیلت و عرفان زیارت، از پیشینه، زمان، آداب، متون و آثار زیارت سخن می‌رانَد و به‌صورت خاص، از مشهدالرضا علیه السلام کانون زیارت مشتقان امام، یاد می‌کند.

continue_text

for_you

related_books

more