pajoohaan.ir

اسلام و معارف / رهنما 77: غدیر، پیوند آسمان و کویر
رهنما 77: غدیر، پیوند آسمان و کویر
پاسخگویی به پرسشهای زیر نوشتن این نوشته را توجیه میکند:
• مهم ترین پیام آیه سوم سوره مائده در باره ماجرای غدیر خم چیست؟
• اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام برای زنده نگهداشتن غدیر چه راههایی را ارائه کرده اند؟
• چند فراز از سخنان حضرت زهرا که حاکی از فراموشی مردم نسبت به غدیر خم است، را بیان نمایید.
• به چه دلیل ولایت در خطبه غدیر به مفهوم وصایت و سرپرستی است؟
• چرا با وجود اهتمام پیامبر صلی الله علیه و آله درخطبه غدیر به جانشینی حضرت علی علیه السلام مردم از این امر اعراض کردند؟

continue_text

کتاب های مرتبط

more