pajoohaan.ir

این متن را برای پاسخ به این پرسش ها آماده کرده ایم:
1. در زندگی بانوی دو عالم، چه بود که حتی امامان معصوم علیهم السلام نیز ایشان را الگوی خود معرفی کرده اند؟
2. برای نصب دربرابر دیدگان، چه تصاویر نابی از زندگی زهرای مرضیه علیهما السلام و منِش ایشان می توان گرفت؟
3. اگر بخواهیم ده درس اخلاقی و عملی را ازخلال نگرش و کردار ایشان برگیریم، بر چه ساحت هایی تمرکز می کنیم؟

continue_text

for_you

related_books

more