pajoohaan.ir

کبوترانه می آیی؛ با بال هایی سبُک و سرشار از حسّی تازه. دست هایت پُر از التماس است و دیده ات پُر از انتظار. هَروَله وار از وادیِ قُرب گذر می کنی. چون ضریح در مقابل دیدگانت ظاهر می شود، دست بر سینه می نهی؛ لب هایت به حرکت در می آید و از صمیم
قلب، «یا علی بن موسی الرضا علیه السلام » را بر زبان، جاری می سازی و ناگفتنی ترین سخنان خویش را با امام و مقتدای خویش، در میان می گذاری.
پس از پایان زیارت، جاذبه های حرَم که به سبب وجود حضرت، رنگ و بوی معنوی گرفته اند،

continue_text

for_you

related_books

more