pajoohaan.ir

  رهنما30 : ضیافت ابرار
پاسخ به پرسش های زیر انگیزۀ قلم زدن و انتشار این کتابچه است:
1. معصومین علیهم السلام در شب های قدر چه اعمالی را انجام می دادند؟
2. برای ایجاد آمادگی برای ماه رمضان چه کنیم؟
3. رفتار معصومین علیهم السلام از بعد فردی و اجتماعی در ماه مبارک رمضان چگونه بود؟

continue_text

related_books

more