pajoohaan.ir

  اندیشه سیاسی علامه طهرانی
پژوهشکده علوم و اندیشه سیاسی در سال 13 عجل الله تعالی و شریف 3 به منظور تحقیق و پژوهش با زمینه‌های نظری (بنیادی)، تحلیلی (توسعه‌ای) و عملیاتی (کاربردی) در حوزه علوم و اندیشه سیاسی اسلام کار خود را آغاز کرد. انجام دادن این مطالعات و معرفی و ترویج نتایج آن در حوزه علوم انسانی با رویکرد اسلامی، همواره رسالت مهم این پژوهشکده بوده است؛ اما به‌رغم این تلاش‌ها، همچنان پاره‌ای کمبودها در حوزه اندیشه سیاسی اسلام وجود دارد که انتشار برخی پایان‌نامه‌ها و رساله‌های دانشجویی در حوزه علوم اسلامی، می‌تواند این نیازهای جامعه علمی را جبران و به گسترش ادبیات بحث کمک کند. با عنایت به این ضرورت و نظر به اینکه توسعه فرهنگ اسلامی و تقویت مبادی و کارکردهای آن از رسالت‌های دفتر تبلیغات اسلامی است، پژوهشکده علوم و اندیشه سیاسی و دانشگاه باقرالعلوم عجل الله تعالی و شریف طبق تفاهم‌نامه‌ای به انتشار برخی پایان‌نامه‌ها و رساله‌های دانشجویی در حوزه علوم سیاسی اقدام کرده است تا از این طریق به توسعه فعالیت‌های پژوهشی و انتشاراتی در حوزه علوم انسانی با رویکرد اسلامی کمک کند.

continue_text

related_books

more