pajoohaan.ir

در پی پاسخ به پرسشهای زیر، نوشتۀ حاضر فراهم آمده است:
1. در آیۀ مباهله، منظور از «جان» و «خود» پیامبر کیست؟
2. حدیث «ده فضیلت»، بهنقل از ابنعباس، چه فضایلی را از زبان پیامبر خاتم صلی الله علیه و آله برای علیبیابیطالب علیه السلام بازگو میکند؟
3. سند برادریِ محمد و علی علیهما السلام چیست؟
4. چرا نفاق و حبّ علی علیه السلام با هم جمعپذیر نیستند؟

continue_text

for_you

related_books

more