pajoohaan.ir

خانواده و تربیت فرزند / رهنما 7: نکته های کاربردی در تربیت کودکان
رهنما 7: نکته های کاربردی در تربیت کودکان
در این نوشتار، میخواهیم بدانیم:
1. کودکان و نوجوانان چه حالات و ویژگیهایی دارند؟
2. الگو پذیری کودکان به چه معناست؟
3. در ارتباط با تربیت فرزندمان چه نکاتی را رعایت نماییم؟
4. مدرسه چه نقشی در تربیت فرزندمان دارد؟

continue_text

کتاب های مرتبط

more