pajoohaan.ir

  رهنما 111: در کارِ گلاب و گل
سوالاتی که دراین مجموعه به آن پاسخ داده می شود:
-1 چه جلوه‌هایی از زندگانی امام‌رضا علیه السلام برای ما درس‌آموز است؟
-2 آداب زیارت امام هشتم چیست و چگونه می‌توانیم آگاهی بیشتری به آن حضرت پیدا کنیم؟
-3احاطۀ امام بر اعمال و رفتار ما چگونه است؟
-4امامان ما در هر موقعیت، چه روشی را در پیش می‌گرفتند؟

continue_text

related_books

more