pajoohaan.ir

  رهنما 101:روزی حلالم آرزوست
یکی از نام‌های خداوند رزاق است؛ یعنی روزی‌دهنده. رزق و روزی، سهم و بهرۀ ما از مواهب طبیعی و آفریده‌ها و نعمت‌های الهی است که در زندگی، از آغاز تولد تا پایان عمر از آن‌ها استفاده می‌کنیم. خداوند روزی‌رسان بندگان خویش است؛ ولی این روزی را به‌مقدار تلاششان به آنان می‌دهد. اگر بعضی‌ها وسعت رزق دارند یا برخی در تنگنای معیشتی قرار می‌گیرند و زندگی‌شان به‌سختی می‌گذرد، قسمتی از این وضعیت نتیجۀ چگونگی تلاششان برای تأمین معاش است و چگونگی به‌کارگیری فکر، توان، استعدادهای جسمی و فکری‌شان. البته بخشی هم تقدیر و تدبیر الهی است. گاه خداوند متعال صلاح برخی را در آن می‌داند که نعمت چندانی نداشته باشند تا به گناه و فساد و طغیان کشیده نشوند. البته عوامل ناپیدای دیگری هم وجود دارد که از فکر ما بیرون است.

continue_text

for_you

related_books

more