pajoohaan.ir

  رهنما 125: تقدیم به مروارید های شهر
اینکه چرا شما انتخاب شده‌اید، اینکه چرا میان مخلوقاتش، شما شده‌اید سفیرانِ خدا برای پرورش نسلِ آدم و اینکه چرا بهشت با همه عظمتش زیر پای شما خاک می‌شود، رازیست که هیچ مردی سَر از سِرّ آن درنمی‌آورد. این رازی میان خدا و قلب‌های شماست و ما مردان فقط می‌شنویم و از آن حرف می‌زنیم و لابد، آنقدر ضعیف هستیم که طاقت به دوش‌کشیدن مسئولیتی را که شما با افتخار پذیرفته‌اید، نداشته‌ایم و انتخاب نشده‌ایم!
«حجاب» تنها و تنها کلمه‌ایست از دریای این راز، و این دفتر، سیاهه‌ای از چند حرف کوچک است درباره بزرگیِ حجاب که بی‌شک در مقابل سیاهی چادر شما حرفی برای گفتن ندارد.
هیچ‌کدام از شش داستانِ این مجموعه واقعی نیست؛ ولی درددل و سخن از واقعیت‌هایی است که زیر آسمان شهر‌مان می‌گذرد. داستان‌هایی که اگر قابل باشند، به شما تقدیم می‌شوند که مرواریدهای شهر هستید.

continue_text

for_you

related_books

more