pajoohaan.ir

  رهنما 115: زیبایی و آراستگی
یکی از ابعاد پیشرفت با مفهوم اسلامی عبارت است از سبک زندگی کردن.....مثل نوع مسکن ، نوع لباس.....مسئله خط ، مسئله زبان....این ها [قسمتی از] آن بخش های اصلی تمدن است که متن زندگی انسان است.....برای ساختن این بخش از تمدن نوین اسلامی ، به شدت باید از تقلید [از غرب] پرهیز کنیم.
یک قلم و چند مداد رنگی داده‌اند تا چیزی بکشی و رنگش کنی؛ یادت می‌آید دوران مدرسه را که معلم یادتان می‌داد چگونه نقاشی بکشید و می‌گفت: «بچه‌ها نقاشی‌ها وقتی قشنگ‌تر میشن که چیزایی که کشیدیم رو همونجوری بکشیم و رنگ کنیم که خدا کشیده و رنگشون کرده»
و انسانی که کشیده بودی و رنگ سیاهش را پاک کردی و سعی کردی انسان را جوری بکشی که خدا می‌خواهد.این روایت نقاشی و رنگ‌آمیزی است.

continue_text

for_you

related_books

more