pajoohaan.ir

  رهنما113:روایتی از روح
یکی از ابعاد پیشرفت با مفهوم اسلامی عبارت است از سبک زندگی کردن ... ما اگر از منظر معنویت نگاه کنیم که هدف انسان ، رستگاری و فلاح و نجاح است باید به سبک زندگی اهمیت دهیم ؛ اگر به معنویت و رستگاری معنوی اعتقادی هم نداشته باشیم ، برای زندگی راحت زندگی برخوردار از امنیت روانی و اخلاقی ، باز پرداختن به سبک زندگی مهم است.
تغذیه، ورزش، آب و هوا، تفریح و هرچه را که می‌گویند برای نگهداری از جسم و بدن لازم است، می‌گذاری کنار هم و نگاهشان می‌کنی. بهشان فکر می‌کنی و در تک‌تک‌شان تأمل. راضی‌ات نمی‌کنند، چیزی که می‌خواهی برای نگهداری از گوشت، پوست، خون و استخوان نیست که محتاج تغذیه، ورزش و... باشد. «تو» به دنبال چیز دیگری هستی از جنسی متفاوت. چیزی برای نگهداری از روح

continue_text

for_you

related_books

more