pajoohaan.ir

  ادیان در خدمت انسان(در قلمرو اندیشه امام موسی صدر 2) جستارهایی درباره دین و مسائل جهان امروز
نام این کتاب، ادیان در خدمت انسان، از موضوع سخنرانی تاریخی امام موسی صدر در کلیسای کبوشیین بیروت اقتباس شده است. امام موسی صدر برای موعظۀ آغاز روزه به این کلیسا دعوت شده بود. این رویدادِ بی نظیر، که نخستین بار شکل می گرفت، از جامعیت و جایگاه خطیب موعظه یعنی امام موسی صدر و احترام و مقبولیت او نزد مسیحیان حکایت داشت و نشانۀ آن بود که این روحانی شیعه با عملکرد خود در بیان حقایق آسمانی و معنویت مشترک میان ادیان، در مقام منادی معرفت و معنویت، جایگاه ویژه ای دارد.
امام در سال 1338پا به خاک لبنان نهاد تا در سرزمین تمدن‌ها و فرهنگ‌های تاریخی و دیار طوایف گوناگون دینی، رهبری شیعیان را در همۀ قلمروهای زندگی عهده دار شود؛ با دو بال اجتهاد و علم روز. او معارف دینی را، هم در حوزۀ قم و هم در حوزۀ نجف آموخته بود و افزون بر تحصیلات حوزوی، فارغ‌التحصیل رشتۀ حقوق در اقتصاد از دانشگاه تهران بود.

continue_text

for_you

related_books

more