pajoohaan.ir

  آموزه های فرهنگی درسیره نظامی معصومان (ع)-pdf
پژوهشی در زمینه نحوه برخورد پیامبر اسلام(ص) و ائمه اطهار(ع)در زمینه مسایل نظامی و فلسفه نبرد و جنگ است. در این کتاب ابتدا به بررسی ماهیت جنگ و نبرد در فرهنگ و آموزه‌های اسلامی پرداخته شده و مقایسه‌ای بین این فرهنگ با فرهنگ عصر جاهلیت در این زمینه صورت گرفته است. آنگاه سیره معصومین(ع) در مورد ابعاد فرهنگی جنگ و جهاد و مسایل نظامی و برخورد اخلاقی و همراه با احترام به کرامت انسانی آنان مورد بحث و بررسی قرار گرفته و به تبیین ارزش‌های انسانی و اسلامی در سیره آنان پرداخته شده است. نگارنده در ادامه به تبیین اهداف نبرد در اسلام پرداخته و برخورد اهل‌بیت(ع) در دعوت کردن دشمن به هدایت الهی و مقابله انان با مظاهر فتنه را توصیف کرده و به آسیب‌شناسی فرهنگی در این زمینه پرداخته است.

continue_text

for_you

related_books

more