pajoohaan.ir

  پیک پاکی ها(احکام پاکی و آلودگی)-pdf
در کتاب« پیک پاکی ها»، برخی از احکام طهارت، نجاست و چگونگی پاک کردن آلودگی‌ها، با بیانی ساده همراه با نقاشی‌های زیبا و داستان مطرح شده است.
بیشتر مسائل مطرح شده در این کتاب، بر اساس نظر همه مراجع عظام، طراحی شده است و کودکان در آستانه سن تکلیف را با برخی از احکام دین آشنا می کند.
«پنجره»، «آلودگی»، «پاکی‌ها»، «آمپول زن مزاحم» و «اوضاع بحرانی حمید» از جمله عناوین داستان‌هایی است که در این مجموعه به آن پرداخته شده است.
این کتاب کودکان را در بخش‌های مختلف با موضوعاتی همچون، پاک کردن با آب قلیل، خون‌های پاک، خون‌های نجس و پاک کردن لباس نجس آشنا می‌کند.

continue_text

for_you

related_books

more