pajoohaan.ir

  سیمای کارگزاران علی ابن ابی طالب امیرالمومنین علیه السلام(جلدچهارم)
می‌توان این جلد را دو قسمت کلی در چهار بخش هفتم تا دهم دانست که هر بخش در چند فصل سامان یافته است. قسمت اوّل دو بخش دارد: بخشی: در بارۀ فرماندهان امیرالمؤمنین است که در سه جَنگ: جَمل، صفّین و نهروان عهده‌دار فرمان‌دهی بودند و جمعی از آنان شهید شدند، که به مناسبت از پرچم‌دارن حضرت نیز سخن خواهیم گفت. بخش دیگر، در بارۀ فرماندهان انتظامی حضرت است که در مأموریت‌های مختلف شرکت کرده، یا با همین عنوان معرفی شده‌اند.
از قسمت دوم، یعنی بخش نهم و دهم، بخشی در بارۀ ناظران و بازرسان حضرت است که امروز جزو مسائل مورد ابتلای جوامع است و بیشتر مطالب آن می‌تواند برای
کارکنان اداری حکومت‌ها نمونه باشد. بخش دیگر، یعنی نظارت بر بازار یا امور حِسْبه هم بسیار مهم و کاربردی و مورد نیاز جامعۀ ماست و می‌تواند الگوی مردم برای خوب عمل‌کردن و درست معامله نمودن باشد و الگویی برای مسئولان برای خوب نظارت‌کردن و ادارۀ جامعه و حفظ آن از آسیب‌های اجتماعی، که همواره در معرض تهدید آن است.

continue_text

related_books

more