ّ

خطا!

نمایش خطا!

رمز خود را فراموش کرده اید؟

خطا!

خطا

مخفی خطا!

بستن

ایکسید و نقض قرارداد سرمایه گذاری

قیمت: 45000 ریال

یکی از موضوعات مهم در اقتصاد بین‌الملل تعاملات اقتصادی میان کشورهاست. نگاهی به تاریخ اقتصاد نشان می‌دهد که این‌گونه تعاملات ازدیرباز در سطوحِ مختلف وجود داشته است و کشورهای گوناگون در پرتوِ این همکاری‌ها توانسته‌اند رشد اقتصادی را برای ملت‌های خود به ارمغان آورند. یکی از این تعاملات که به‌نظر موضوعی نوظهور است و پیشینۀ تاریخیِ آن را تا دوران معاصر بیشتر نمی‌توان یافت، سرمایه‌گذاریِ یک کشور در کشور دیگر است. سرمایه‌گذاری در کشور خارجی همیشه با این ریسک مواجه بوده است که کشور میزبانِ سرمایه ممکن است با نقض قراردادِ سرمایه‌گذاری و یا حتی سلب مالکیت، به تضییع حقوقِ سرمایه‌گذار اقدام کند. این ریسک روندِ سرمایه‌گذاری را با کندی مواجه می‌کرد؛ لذا با ابتکار بانک جهانی در سال 1956 مرکز ایکسید با هدفِ حل‌و‌فصلِ دعاوی بین سرمایه‌گذار و کشور میزبانِ سرمایه پایه‌گذاری شد.
. این کتاب، از سه بخش تشکیل شده است. در بخش نخست به مفاهیم و تعاریف پرداخته شده و پس از بیان تاریخچۀ ایکسید، ویژگی‌ها و نیز زمینه‌های تأسیس آن بررسی گردیده است. دو بخش دیگر عبارت‌اند از: «غرامت ناشی از سلب مالکیت در دعاویِ سرمایه‌گذاری» و «خسارت ناشی از نقض قراردادِ سرمایه‌گذاری». خواننده در هریک از این دو بخش موضوعات مفصلی را خواهد یافت که در آنها عمده‌ترین موضوعاتِ مرتبط با پرونده‌های طرح‌شده در دادگاهِ ایکسید تحلیل شده است.

کتاب های مشابه

ایکسید و نقض قرارداد سرمایه گذاری
ایکسید و نقض قرارداد سرمایه گذاری
45000 ریال
ایکسید و نقض قرار...

غلامرضا یزدانی
تربیت جنسی در اسلام
تربیت جنسی در اسلام
22000 ریال
تربیت جنسی در اسل...

سید محمود مرویان حسینی...
نظر اسلام درباره رشد اقتصادی و توزیع عادلانه ثروت چیست؟
نظر اسلام درباره رشد اقتصادی و توزیع عادلانه ثروت چیست؟
6000 ریال
نظر اسلام درباره...

جواد ایروانی
فلسفه دین
فلسفه دین
40000 ریال
فلسفه دین

کیت ای،یاندل ،ولفهارت پانن...
اخباریان و تفسیر و علوم قرآن :بررسی و نقد آرا
اخباریان و تفسیر و علوم قرآن :بررسی و نقد آرا
45000 ریال
اخباریان و تفسیر...

محمد شریفی
روش شناسی مطالعات دینی (تحریری نو)
روش شناسی مطالعات دینی (تحریری نو)
45000 ریال
روش شناسی مطالعات...

دکتر احد فرامرز قراملکی...
تقابل مثلث قدرت با جریان وحی از دیدگاه قرآن کریم
تقابل مثلث قدرت با جریان وحی از دیدگاه قرآن کریم
15000 ریال
تقابل مثلث قدرت ب...

محمد شریفی
تواضع و فروتنی
تواضع و فروتنی
10000 ریال
تواضع و فروتنی...

رضا وطن دوست

دیدگاه ها

اولین دیدگاه را ثبت کنید.

برای ارسال دیدگاه وارد/عضو شوید.