ّ

خطا!

نمایش خطا!

رمز خود را فراموش کرده اید؟

خطا!

خطا

مخفی خطا!

بستن

تاریخ شعر زنان: از آغاز تا سده هشتم هجری قمری (جلد اول) - (نسخه PDF)

قیمت: 70000 ریال

گویی سنّت ادبی در ایران، سنّتی منحصراً مردانه و تک جنسی است و مردانِ حوزة شعر با اقتدار و به رسمِ زمانه سدّ راهِ زنانی شده‌اند که قصد ورود به این عرصه را داشته‌اند. حذفِ زنان در تذکره‌های پیشین و تاریخ‌های ادبی متأخر،‌ این تصوّر را تقویت کرده که زنان در تاریخِ شعرِ فارسی و این میراثِ اندیشة بشری پیشینه‌ای ندارند. بدین منظور به مفصل‌ترین تاریخ ادبیات ایران مراجعه شد. به استناد این تحقیق از آغازِ ادبِ فارسی تا پایان سدة هفتم هجری قمری حدود 165 شاعر مرد شعر سروده‌اند و در طول همان 4 قرن به 2 زنِ شاعر (رابعه و پادشاه خاتون) اشاره شده است. (صفا، 1371: ج1، 2، 3)
به عبارتی در مقابل هر 82 شاعر مرد، 1 زنِ شاعر وجود داشته است. در پژوهش حاضر که با نگاهی زنانه و به قصد کندوکاو در سرنوشت زنانِ ادبیات انجام شد، حاصلِ پژوهش، تفاوتِ معناداری با تحقیق پیشین داشت، بدین ترتیب که در طول همان 4 قرن حدود 20 زنِ شاعر،‌ فارغ از ارزشمندی یا بی‌ارزشی اشعارشان، در کتاب‌های مختلف، شعری از آنها ثبت شده است. به استناد این تحقیق نسبت شاعرانِ مرد به زن، 8 مردِ شاعر در مقابل 1 زنِ شاعر است. بنابراین شعر ایران، هنری تک جنسی نیست و زنانِ شاعر نیز در آن سهمی دارند. ادبیاتِ زنان در ایران، 10 قرن پیشینة تاریخی دارد و این میراثِ ارزشمند از یادگارهای نادری است که در اغلب فرهنگ‌ها وجود ندارد.

کتاب های مشابه

استعاره و شناخت
استعاره و شناخت
33000 ریال
استعاره و شناخت...

آزیتا افراشی
تاریخ سیاسی چیست؟
تاریخ سیاسی چیست؟
35000 ریال
تاریخ سیاسی چیست؟...

عبدالرحمن حسنی فر...
تاریخ شعر زنان: از آغاز تا سده هشتم هجری قمری (جلد اول)
تاریخ شعر زنان: از آغاز تا سده هشتم هجری قمری (جلد اول)
70000 ریال
تاریخ شعر زنان: ا...

روح انگیز کراچی...
هرکجا که دلیل ما را برد :از«اصل خدا نیست»تا «خدا هست»
هرکجا که دلیل ما را برد :از«اصل خدا نیست»تا «خدا هست»
20000 ریال
هرکجا که دلیل ما...

آنتونی فلو،سید حسن حسینی...
تاریخ نگاری و تاریخ نگری ابن اثیر: نقد و بررسی تاریخ الکامل
تاریخ نگاری و تاریخ نگری ابن اثیر: نقد و بررسی تاریخ الکامل
60000 ریال
تاریخ نگاری و تار...

علی سالاری شادی...
نقش همسری در زندگی مشترک
نقش همسری در زندگی مشترک
24000 ریال
نقش همسری در زندگ...

سید بیوک محمدی
میان رودان باستان در سپیده دم تمدن
میان رودان باستان در سپیده دم تمدن
40000 ریال
میان رودان باستان...

گیلرمو الغازه،زهره عطایی...
اسنادی از بنیاد شاهنامه فردوسی
اسنادی از بنیاد شاهنامه فردوسی
40000 ریال
اسنادی از بنیاد ش...

علیرضا ملائی توانی،سید محمد...

دیدگاه ها

اولین دیدگاه را ثبت کنید.

برای ارسال دیدگاه وارد/عضو شوید.