ّ

خطا!

نمایش خطا!

رمز خود را فراموش کرده اید؟

خطا!

خطا

مخفی خطا!

بستن

در نیمۀ اول قرن بیستم، تاریخ سیاسی برای همه مرامها و مسلکها، همان تاریخ بود به تعبیر بهتر: تاریخ سیاسی همان تاریخی بود که در مورد دولت نگاشته می‌شد. تاریخ سیاسی گفته می‌شود اکنون یکی از راههای فهم گذشته است، به عبارت بهتر تاریخ سیاسی، با دقت بیشتری، ماهیت واقعی سیاست را انعکاس میدهد.
امروزه تاریخ و سیاست دانش‌هایی متمایزند و تاریخ سیاسی مفهومی بینرشته‌ای میان تاریخ و سیاست است. از این‌رو، تاریخ سیاسی در قیاس با گذشته که این دو از هم تفکیک نشده‌ بودند، امروزه بهتر از گذشته قابل فهم است.چرا که با شکل گیری بحث های بین رشته ای، مثل همین تاریخ سیاسی، اقدامی مهم در فهم بهتر و عمیق تر این حوزه صورت گرفته است.
در بررسی تاریخ سیاسی، مسئلۀ اصلی این است که تاریخ سیاسی چیست؟ آیا این حوزه همان موضوعات زندگینامه و شرح حال حاکمان و کارگزاران است یا اینکه این موضوعات قبلا گفته شده به همراه رویکردها و مباحث نظری است؛ به عبارت دیگر مسئله این است که آیا می‌توان ظرافت‌ها و دقت بیشتری، از لحاظ موضوعی و روشی، اعمال کرد تا به فهم مناسب‌تری از تاریخ سیاسی جهت افزایش کارامدی این حوزه بین رشته ای دست پیدا کرد.

کتاب های مشابه

استعاره و شناخت
استعاره و شناخت
33000 ریال
استعاره و شناخت...

آزیتا افراشی
تاریخ سیاسی چیست؟
تاریخ سیاسی چیست؟
35000 ریال
تاریخ سیاسی چیست؟...

عبدالرحمن حسنی فر...
تاریخ شعر زنان: از آغاز تا سده هشتم هجری قمری (جلد اول)
تاریخ شعر زنان: از آغاز تا سده هشتم هجری قمری (جلد اول)
70000 ریال
تاریخ شعر زنان: ا...

روح انگیز کراچی...
هرکجا که دلیل ما را برد :از«اصل خدا نیست»تا «خدا هست»
هرکجا که دلیل ما را برد :از«اصل خدا نیست»تا «خدا هست»
20000 ریال
هرکجا که دلیل ما...

آنتونی فلو،سید حسن حسینی...
تاریخ نگاری و تاریخ نگری ابن اثیر: نقد و بررسی تاریخ الکامل
تاریخ نگاری و تاریخ نگری ابن اثیر: نقد و بررسی تاریخ الکامل
60000 ریال
تاریخ نگاری و تار...

علی سالاری شادی...
نقش همسری در زندگی مشترک
نقش همسری در زندگی مشترک
24000 ریال
نقش همسری در زندگ...

سید بیوک محمدی
میان رودان باستان در سپیده دم تمدن
میان رودان باستان در سپیده دم تمدن
40000 ریال
میان رودان باستان...

گیلرمو الغازه،زهره عطایی...
اسنادی از بنیاد شاهنامه فردوسی
اسنادی از بنیاد شاهنامه فردوسی
40000 ریال
اسنادی از بنیاد ش...

علیرضا ملائی توانی،سید محمد...

دیدگاه ها

اولین دیدگاه را ثبت کنید.

برای ارسال دیدگاه وارد/عضو شوید.