pajoohaan.ir

قرآن و عترت، دو گوهر گرانمایه اند که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله به مثابهِ چراغ هدایت در میان مسلمانان باقی گذارد تا هر کس به آن دو چنگ زند، گمراه نشود؛ دو شی ء گران بها که شمار زیادی از مردم به آن ها اهمیّت ندادند وگروهی، از روی ستیزه جویی و کینه ورزی، عَلَم مخالفت برداشته، خواستند دین پیامبر صلی الله علیه و آله را به طور کامل تحریف کنند.

continue_text

for_you

related_books

more