ّ

خطا!

نمایش خطا!

رمز خود را فراموش کرده اید؟

خطا!

خطا

مخفی خطا!

بستن

درآمدی بر تروریسم پژوهی (رویکردها ، تعاریف ، موضوع شناسی فقهی)

تهیه کننده ها: پژوهشکده فقه و حقوق
قیمت: 10000 ریال

ترور در ادبیات سیاسی و حقوقی روز به هر معنایی گرفته شود، می توان حدس زد که پیشینه آن به درازای تاریخ زندگی بشر باشد. چه اینکه شواهد و نمونه های تاریخی، این پدیده را بسی به گذشته دور می برد. اما گسترش ارتباطات از یک سو، پیشرفت فنّ آوری از سوی دیگر، و فزونی گرفتن دامنه دخل و تصرفات قدرت های سیاسی توسعه طلب از سوی سوم، پدیده تروریسم را به نقطه عطفی در نگاه های کنونی جهانی تبدیل کرده است. در پژوهش درآمدی بر تروریسم پژوهی تلاش اصلی پژوهشگر معطوف به شناساندن موضوع تروریسم می باشد. این شناسایی خاستگاه شکل گیری تروریسم را تبیین و نسبت آن با حوزه سیاسیت را از جمله بر محور گونه شناسی تروریسم و تقسیماتی که در ادبیات سیاسی رایج در این باره وجود دارد، مانند تروریسم دولتی و غیردولتی، تروریسم بنیانگذار و غیر بنیانگذار، روشن کرده است.
مطالعه حقوقی تروریسم نیز از دیگر محورهای این پژوهش است. پژوهش با در میان گذاشتن پرسش هایی فقهی تلاش کرده تا محورهای مهم در عرصه بررسی فقهی موضوع را که باید از سوی فقیهان و صاحب نظران ساحت فقه به آن پرداخته شود. روشن کند.
بخش های اصلی این کتاب عبارتند از:
مقدمه: ضرورت مطالعه تروریسم در نگاه های بین رشته ای
بخش اول: روان شناسی تروریسم
بخش دوم: تروریسم و سیاست
بخش سوم: مطالعه حقوقی تروریسم

کتاب های مشابه

ماهیت فقهی دولت و ضمان اقدامات زیانبار آن
ماهیت فقهی دولت و ضمان اقدامات زیانبار آن
90000 ریال
ماهیت فقهی دولت و...

سید ضیاء مرتضوی...
ماخذشناسی جامع فقه اسلامی جلد 1 (آ - الف)
ماخذشناسی جامع فقه اسلامی جلد 1 (آ - الف)
140000 ریال
ماخذشناسی جامع فق...

محمد نوری
ماخذشناسی جامع فقه اسلامی جلد 2 (ب - ذ)
ماخذشناسی جامع فقه اسلامی جلد 2 (ب - ذ)
180000 ریال
ماخذشناسی جامع فق...

محمد نوری
ماخذشناسی جامع فقه اسلامی جلد 3 (ر - ظ)
ماخذشناسی جامع فقه اسلامی جلد 3 (ر - ظ)
150000 ریال
ماخذشناسی جامع فق...

محمد نوری
ماخذشناسی جامع فقه اسلامی جلد 4 (ع - ل)
ماخذشناسی جامع فقه اسلامی جلد 4 (ع - ل)
160000 ریال
ماخذشناسی جامع فق...

محمد نوری
ماخذشناسی جامع فقه اسلامی جلد 5 (م - ی)
ماخذشناسی جامع فقه اسلامی جلد 5 (م - ی)
160000 ریال
ماخذشناسی جامع فق...

محمد نوری
نظریه پردازی در فقه و اصول: گفتگو با جمعی از اساتید حوزه و دانشگاه
نظریه پردازی در فقه و اصول: گفتگو با جمعی از اساتید حوزه و دانشگاه
70000 ریال
نظریه پردازی در ف...

علی شفیعی
درآمدی بر فلسفه احکام: کارکردها و راه های شناخت
درآمدی بر فلسفه احکام: کارکردها و راه های شناخت
80000 ریال
درآمدی بر فلسفه ا...

حسنعلی علی اکبریان...

دیدگاه ها

اولین دیدگاه را ثبت کنید.

برای ارسال دیدگاه وارد/عضو شوید.