pajoohaan.ir

امام حسین‌بن‌علی علیه السلام ندای آزادی و آزادگی و چشمهٔ حکمتی است که در عصر خود، فریاد برآورد تا روزگار جدیدی در زندگی انسان‌ها پدید آوَرَد و صفحهٔ‌ جدیدی را بگشاید که تمام معانی ارزش‌مند را دربردارد.
آری! سرور آزادگان جهان، بزرگ‌ترین پیروز میدان جهاد و مبارزه است که با سخنانش، این جهاد را آغاز کرده است. اکنون همه معصومان صدا می‌زنند که در رفتار و کردار خود «حسینی باش». سؤال این است: چگونه حسینی باشیم؟
آنچه در این مجال به اختصار مطرح شده برخی از گوهرها و سخنان مربوط به امام حسین علیه السلام است که نمونهٔ سخنان همه اهل‌بیت علیهم السلام است و پاسخِ پرسش ما را می‌دهد و حسینی‌بودن را می‌آموزد.

continue_text

for_you

related_books

more