ّ

خطا!

نمایش خطا!

رمز خود را فراموش کرده اید؟

خطا!

خطا

مخفی خطا!

بستن

اصول اسلامی مدیریت پیشرفت در مساجد - (نسخه PDF)

قیمت: 12000 ریال

ترسیم اصول مدیریت مسجد، یکی از پیش­نیازهای طراحی الگوی پیشرفت مسجد است. این اصول عبارت از قاعده­مندی­ها یا قواعدی است درون­حوزه­ای که رعایت آنها فرایند پیشرفت در این پدیده الهی را مدیریت­پذیر خواهد ساخت. معرفی این اصول، امکان طراحی الگویی صحیح و جامع در مدیریت بر این پدیده را فراهم می­سازد. اصول ارائه­شده مبتنی بر یک ساختار منطقی طراحی شده است. در این مسیر، منابع دینی یعنی قرآن و روایات و سیره، اولین منابعی است که مورد مطالعه قرار گرفت و مفاهیم مرتبط با آنها واژه­سازی و استخراج گردیدند. این نوشتار به ارائه دوازده اصل زیربنایی در دو حوزه کلانِ بنیادی (ارزشی) و کارکردی در نهاد دینی مسجد پرداخته است. اصول بنیادی (ارزشی) شامل اصول و زیربناهایی است برگرفته از منابع دینی که با هدف خاصِ حاکم نمودن فرهنگی دینی- ارزشی بر فضای مسجد و حفظ تقدس آن تدوین شده است. در این نوع از اصول، نظامی از روابط و رفتارهای ارزشی ترسیم می­گردد. ترویج و عمل به این اصول، فضایی دینی و معنوی بر مسجد را حاکم می­سازد. فقه­مداری، تقدس­مداری، اخلاص­مداری، تزکیه­محوری و طهارت مالی شاخص­های اصول ارزشی را شکل می­دهند.

کتاب های مشابه

تهیۀ الگوی سلامت روانی بر اساس شاخص های الگوی اسلامی ایرانی
تهیۀ الگوی سلامت روانی بر اساس شاخص های الگوی اسلامی ایرانی
12000 ریال
تهیۀ الگوی سلامت...

دکتر باقر غباری بناب،فاطمه...
وجوب اعتبار الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت از دو چالش بزرگ اقتصاد سرمایه داری
وجوب اعتبار الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت از دو چالش بزرگ اقتصاد سرمایه داری
12000 ریال
وجوب اعتبار الگوی...

دکتر عبدالمجید شیخی،دکتر مج...
A Selection of Article Abstracts on Progress authored by Iranian Muslim Thinkers
A Selection of Article Abstracts on Progress authored by Iranian Muslim Thinkers
20000 ریال
A Selection of Ar...

گروهی از محققین...
فرهنگ ایرانی و محیط زیست
فرهنگ ایرانی و محیط زیست
12000 ریال
فرهنگ ایرانی و مح...

دکتر سید حسن شهرستانی،دکتر...
معنویت و شیوه های ارتقاء آن در جوانان
معنویت و شیوه های ارتقاء آن در جوانان
17000 ریال
معنویت و شیوه های...

دکتر باقر غباری بناب...
مفهوم معنویت در غرب (با تاکید بر عصر پست مدرن)
مفهوم معنویت در غرب (با تاکید بر عصر پست مدرن)
12000 ریال
مفهوم معنویت در غ...

احمد شاکر نژاد
هویت ایرانی و توسعه اجتماعی
هویت ایرانی و توسعه اجتماعی
12000 ریال
هویت ایرانی و توس...

دکتر خدیجه سفیری...
نظریه اسلامی عدالت اجتماعی و عدالت اقتصادی
نظریه اسلامی عدالت اجتماعی و عدالت اقتصادی
12000 ریال
نظریه اسلامی عدال...

دکتر حسین عیوضلو...

دیدگاه ها

اولین دیدگاه را ثبت کنید.

برای ارسال دیدگاه وارد/عضو شوید.