ّ

خطا!

نمایش خطا!

رمز خود را فراموش کرده اید؟

خطا!

خطا

مخفی خطا!

بستن

تبیین و نقد رویکردهای معاصر درباره تربیت معنوی کودکان

قیمت: 17000 ریال

پژوهش حاضر با هدف مطالعه انتقادی تربیت معنوی برای کودکان ( S4C ) در دنیای معاصر و ترسیم الگوی اسلامی - ایرانی مبتنی بر فلسفه تعلیم و تربیت جمهوری اسلامی ایران و چگونگی ارتباط آن‌ها انجام شد. برای این منظور در گام نخست، مفهوم معنویت از منظر اندیشمندان منتخب پژوهش مورد بررسی قرار گرفت و چارچوبی مشتمل بر شش نوع جهان‌بینی درباره این مفهوم به‌دست آمد. سپس، مبانی فلسفی هر یک از جهان‌بینی‌های یادشده تبیین و به تناسب، شش نوع پداگوژی‌ شناسایی و تشریح شد. سرانجام، مفهوم تربیت معنوی برای کودکان و دلالت‌های آن بر اساس هر جهان‌بینی استنباط گردید. در گام دوم، الگوی اسلامی - ایرانی تربیت معنوی برای کودکان با تأکید بر فلسفه تعلیم و تربیت جمهوری اسلامی ایران و مبانی نظری سند تحول بنیادین و نظام تعلیم و تربیت رسمی عمومی جمهوری اسلامی ایران تبیین و طراحی شد. در گام سوم، رویکردهای موجود درباره تربیت معنوی برای کودکان با تأکید بر فلسفه تعلیم و تربیت جمهوری اسلامی ایران مورد نقد و ارزیابی قرار گرفتند. بدین‌ترتیب، زمینه لازم جهت تحلیل نکات مثبت و منفی هر یک از رویکردهای غربی و چگونگی استفاده از آموزه‌های آنها در الگوی اسلامی - ایرانی تربیت معنوی برای کودکان و نوع ارتباط آنها روشن شد. برخی از مهم‌ترین نقدهای وارد بر دیدگاه‌های رایج عبارتند از: وجود تکثر در چیستی مرجع امر معنوی، همه خداگرایی؛ ساختنی‌بودن حقیقت و معنا؛ محدود‌شدنِ تربیت معنوی به پرورش قوه شناختی کودک و غفلت از سایر ابعاد و نقش آن‌ها در رشد معنوی او؛ آشنایی سطحی با ادیان و سایر چشم‌اندازهای معنوی و غیره، در عین‌‌ حال، هر یک از جهان‌بینی‌های بالا دارای برخی نکات مثبت و روش‌هایی هستند که می‌تواند مورد استفاده واقع شود، مانند تأکید بر ارتباط و تعامل کودک با دیگران و توسعه روایت‌های او از تجارب زیسته، آموزش خلاق و پوپا، هدایت کودکان به‌سوی شناخت مسائل و مشکلات معنوی جامعه و تلاش برای حل آنها از طریق رویکرد مساله‌محور و دانش‌آموز‌محور، شناخت معانی مختلف فرهنگی، نقد و تفسیر آنها و شناسایی چگونگی تأثیر آنها بر نگرش و رفتار افراد، توانمند ساختن کودکان از طریق پرورش سواد معنوی و تأمل و تفکر انتقادی در آنها، شروع آموزش مسائل و مفاهیم معنوی از واقعیات موجود و توجه به سطح ساختنی معنا و غیره.

کتاب های مشابه

طراحی نظام طبقه بندی موضوعات حوزه عدالت
طراحی نظام طبقه بندی موضوعات حوزه عدالت
12000 ریال
طراحی نظام طبقه ب...

سید علیرضا سجادیه،محمدصادق...
واکاوی تجارب توسعه
واکاوی تجارب توسعه
12000 ریال
واکاوی تجارب توسع...

گروهی از محققین...
تحلیل گفتگوهای راهبردی مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت
تحلیل گفتگوهای راهبردی مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت
12000 ریال
تحلیل گفتگوهای را...

گروهی از محققین...
تاملاتی در چیستی الگو
تاملاتی در چیستی الگو
12000 ریال
تاملاتی در چیستی...

گروهی از محققین...
مروری بر اسناد راهبردی توسعه در کشورهای منتخب
مروری بر اسناد راهبردی توسعه در کشورهای منتخب
12000 ریال
مروری بر اسناد را...

گروهی از محققین...
ماهیت پیشرفت و ضرورت تاملی در مبانی آن در الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت
ماهیت پیشرفت و ضرورت تاملی در مبانی آن در الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت
12000 ریال
ماهیت پیشرفت و ضر...

محمد مشکات
مقایسه مؤلفه های پارادایمی در لیبرال دموکراسی و مردم سالاری اسلامی با تأکید بر مفاهیم انسان و آزادی
مقایسه مؤلفه های پارادایمی در لیبرال دموکراسی و مردم سالاری اسلامی با تأکید بر مفاهیم انسان و آزادی
12000 ریال
مقایسه مؤلفه های...

دکتر محمد تقی ایمان،احمد کل...
مبانی انسان شناسی وحیانی نظریه پیشرفت با رویکردی عرفانی
مبانی انسان شناسی وحیانی نظریه پیشرفت با رویکردی عرفانی
12000 ریال
مبانی انسان شناسی...

حجت الاسلام دکتر محمد جواد...

دیدگاه ها

اولین دیدگاه را ثبت کنید.

برای ارسال دیدگاه وارد/عضو شوید.