ّ

خطا!

نمایش خطا!

رمز خود را فراموش کرده اید؟

خطا!

خطا

مخفی خطا!

بستن

تبیین و نقد رویکردهای معاصر درباره تربیت معنوی کودکان

قیمت: 17000 ریال

پژوهش حاضر با هدف مطالعه انتقادی تربیت معنوی برای کودکان ( S4C ) در دنیای معاصر و ترسیم الگوی اسلامی - ایرانی مبتنی بر فلسفه تعلیم و تربیت جمهوری اسلامی ایران و چگونگی ارتباط آن‌ها انجام شد. برای این منظور در گام نخست، مفهوم معنویت از منظر اندیشمندان منتخب پژوهش مورد بررسی قرار گرفت و چارچوبی مشتمل بر شش نوع جهان‌بینی درباره این مفهوم به‌دست آمد. سپس، مبانی فلسفی هر یک از جهان‌بینی‌های یادشده تبیین و به تناسب، شش نوع پداگوژی‌ شناسایی و تشریح شد. سرانجام، مفهوم تربیت معنوی برای کودکان و دلالت‌های آن بر اساس هر جهان‌بینی استنباط گردید. در گام دوم، الگوی اسلامی - ایرانی تربیت معنوی برای کودکان با تأکید بر فلسفه تعلیم و تربیت جمهوری اسلامی ایران و مبانی نظری سند تحول بنیادین و نظام تعلیم و تربیت رسمی عمومی جمهوری اسلامی ایران تبیین و طراحی شد. در گام سوم، رویکردهای موجود درباره تربیت معنوی برای کودکان با تأکید بر فلسفه تعلیم و تربیت جمهوری اسلامی ایران مورد نقد و ارزیابی قرار گرفتند. بدین‌ترتیب، زمینه لازم جهت تحلیل نکات مثبت و منفی هر یک از رویکردهای غربی و چگونگی استفاده از آموزه‌های آنها در الگوی اسلامی - ایرانی تربیت معنوی برای کودکان و نوع ارتباط آنها روشن شد. برخی از مهم‌ترین نقدهای وارد بر دیدگاه‌های رایج عبارتند از: وجود تکثر در چیستی مرجع امر معنوی، همه خداگرایی؛ ساختنی‌بودن حقیقت و معنا؛ محدود‌شدنِ تربیت معنوی به پرورش قوه شناختی کودک و غفلت از سایر ابعاد و نقش آن‌ها در رشد معنوی او؛ آشنایی سطحی با ادیان و سایر چشم‌اندازهای معنوی و غیره، در عین‌‌ حال، هر یک از جهان‌بینی‌های بالا دارای برخی نکات مثبت و روش‌هایی هستند که می‌تواند مورد استفاده واقع شود، مانند تأکید بر ارتباط و تعامل کودک با دیگران و توسعه روایت‌های او از تجارب زیسته، آموزش خلاق و پوپا، هدایت کودکان به‌سوی شناخت مسائل و مشکلات معنوی جامعه و تلاش برای حل آنها از طریق رویکرد مساله‌محور و دانش‌آموز‌محور، شناخت معانی مختلف فرهنگی، نقد و تفسیر آنها و شناسایی چگونگی تأثیر آنها بر نگرش و رفتار افراد، توانمند ساختن کودکان از طریق پرورش سواد معنوی و تأمل و تفکر انتقادی در آنها، شروع آموزش مسائل و مفاهیم معنوی از واقعیات موجود و توجه به سطح ساختنی معنا و غیره.

کتاب های مشابه

تهیۀ الگوی سلامت روانی بر اساس شاخص های الگوی اسلامی ایرانی
تهیۀ الگوی سلامت روانی بر اساس شاخص های الگوی اسلامی ایرانی
12000 ریال
تهیۀ الگوی سلامت...

دکتر باقر غباری بناب،فاطمه...
وجوب اعتبار الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت از دو چالش بزرگ اقتصاد سرمایه داری
وجوب اعتبار الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت از دو چالش بزرگ اقتصاد سرمایه داری
12000 ریال
وجوب اعتبار الگوی...

دکتر عبدالمجید شیخی،دکتر مج...
A Selection of Article Abstracts on Progress authored by Iranian Muslim Thinkers
A Selection of Article Abstracts on Progress authored by Iranian Muslim Thinkers
20000 ریال
A Selection of Ar...

گروهی از محققین...
فرهنگ ایرانی و محیط زیست
فرهنگ ایرانی و محیط زیست
12000 ریال
فرهنگ ایرانی و مح...

دکتر سید حسن شهرستانی،دکتر...
معنویت و شیوه های ارتقاء آن در جوانان
معنویت و شیوه های ارتقاء آن در جوانان
17000 ریال
معنویت و شیوه های...

دکتر باقر غباری بناب...
مفهوم معنویت در غرب (با تاکید بر عصر پست مدرن)
مفهوم معنویت در غرب (با تاکید بر عصر پست مدرن)
12000 ریال
مفهوم معنویت در غ...

احمد شاکر نژاد
هویت ایرانی و توسعه اجتماعی
هویت ایرانی و توسعه اجتماعی
12000 ریال
هویت ایرانی و توس...

دکتر خدیجه سفیری...
نظریه اسلامی عدالت اجتماعی و عدالت اقتصادی
نظریه اسلامی عدالت اجتماعی و عدالت اقتصادی
12000 ریال
نظریه اسلامی عدال...

دکتر حسین عیوضلو...

دیدگاه ها

اولین دیدگاه را ثبت کنید.

برای ارسال دیدگاه وارد/عضو شوید.