pajoohaan.ir

  آسیب شناسی نهاد خانواده در ایران با تأکید بر وضعیت ازدواج و طلاق-pdf
در الگو ی اسلامی - ایرانی پیشرفت آرامش و به تبع آن خانواده باید اصل قرار گیرد و با وجود آنکه تحکیم خانواده مورد تأکید اسلام و تمامی اسناد بالادستی نظام است ، ولی خانواده دچار آسیب و معضلات فراوانی گردیده که بررسی علمی و همه جانبه پیرامون این موضوع ضروری است . در این نوشتار ابتدا جایگاه خانواده در الگوی اسلامی - ایرانی پیشرفت و تفاوت آن با برنامه های توسعه تبیین می شود و در ادامه با بررسی و تحلیل آمارهای ازدواج و طلاق در سال های اخیر در ایران، به نمونه هایی از آسیب های وارد بر خانواده پرداخته شده است که نشانه عدم تطابق برنامه های اجرایی با سیاست های کلان نظام است . نتایج بررسی ها نشان می دهند که موانع فرهنگی بیشتر از موانع اقتصادی بر وضعیت کنونی ازدواج اثر داشته، اما کمتر مورد توجه واقع شده است؛ همچنین روند وضعیت ازدواج در سال های اخیر نگران کننده بوده؛ به نحوی که علی رغم افزایش جمعیت، نرخ رشد ازدواج رو به کاهش و نرخ طلاق به شدت افزایش داشته و در این شرایط میانگین سن ازدواج به خصوص در دختران افزایش یافته است . اصلاح و اجرای قوانین، توصیه به ازدواج همسالان، آموزش مهارت های زندگی در سطوح مختلف، توسعه مراکز مشاوره و همسریابی، تقویت شبکه های اجتماعی، رصد دائمی و توجه ویژه مدیران در برنامه ریزی ها و عزم ملی
برای حل این معضل از جمله راه های برون رفت از این وضعیت بحرانی می باشد

continue_text

for_you

related_books

more