ّ

خطا!

نمایش خطا!

رمز خود را فراموش کرده اید؟

خطا!

خطا

مخفی خطا!

بستن

تصرفات حقوقی : منافی با حق متعهدله

تهیه کننده ها: پژوهشکده فقه و حقوق
قیمت: 10000 ریال

تعهد را می توان هسته مرکزی روابط قراردادی انسان ها در نظام های حقوقی مختلف دانست. در قرآن کریم نیز با وجود جمله «اوفوا بالعقود» که ممکن است برای حجیت و رسمیت دادن به هر عقد عقلایی کافی باشد، کبرای کلی «ان العهد کان مسئولا» با موضوعیت دادن به رکن اصلی هر عقد عقلایی بیان شده است.
به طور معمول در تمام روابط قراردادی، تعهداتی بر طرفین بار می شود. در مواردی که اجرای این تعهدات با موانعی روبرو می شود که انجام عمل حقوقی منافی با تعهد سابق و در نتیجه منافی با حق متعهدله از آن جمله است. تعهد و حق مذکور ممکن است اثر مستقیم یک عقد عهدی یا شرط فعل یا اثر غیرمستقیم یک عقد تملیکی، شرط نتیجه یا یکی از خیارات باشد. در مورد ضمانت اجرای این گونه اعمال حقوقی سه نظریه صحت، بطلان و عدم نفوذ مطرح شده است.
این تحقیق در اغلب موارد نظریه عدم نفوذ را ترجیح داده است تا آنجا که می توان با صرف نظر کردن از مواردی محدود، عدم نفوذ معامله منافی با حق متعهدله را به عنوان یک نظریه عمومی تلقی کرد.
بخش های اصلی این کتاب عبارتند از:
فصل اول: مفاهیم و مبانی
فصل دوم: عقود تملیکی و عهدی
فصل سوم: شروط ضمن عقد
فصل چهارم: تصرفات منافی با حق خیار

کتاب های مشابه

ماهیت فقهی دولت و ضمان اقدامات زیانبار آن
ماهیت فقهی دولت و ضمان اقدامات زیانبار آن
90000 ریال
ماهیت فقهی دولت و...

سید ضیاء مرتضوی...
ماخذشناسی جامع فقه اسلامی جلد 1 (آ - الف)
ماخذشناسی جامع فقه اسلامی جلد 1 (آ - الف)
140000 ریال
ماخذشناسی جامع فق...

محمد نوری
ماخذشناسی جامع فقه اسلامی جلد 2 (ب - ذ)
ماخذشناسی جامع فقه اسلامی جلد 2 (ب - ذ)
180000 ریال
ماخذشناسی جامع فق...

محمد نوری
ماخذشناسی جامع فقه اسلامی جلد 3 (ر - ظ)
ماخذشناسی جامع فقه اسلامی جلد 3 (ر - ظ)
150000 ریال
ماخذشناسی جامع فق...

محمد نوری
ماخذشناسی جامع فقه اسلامی جلد 4 (ع - ل)
ماخذشناسی جامع فقه اسلامی جلد 4 (ع - ل)
160000 ریال
ماخذشناسی جامع فق...

محمد نوری
ماخذشناسی جامع فقه اسلامی جلد 5 (م - ی)
ماخذشناسی جامع فقه اسلامی جلد 5 (م - ی)
160000 ریال
ماخذشناسی جامع فق...

محمد نوری
نظریه پردازی در فقه و اصول: گفتگو با جمعی از اساتید حوزه و دانشگاه
نظریه پردازی در فقه و اصول: گفتگو با جمعی از اساتید حوزه و دانشگاه
70000 ریال
نظریه پردازی در ف...

علی شفیعی
درآمدی بر فلسفه احکام: کارکردها و راه های شناخت
درآمدی بر فلسفه احکام: کارکردها و راه های شناخت
80000 ریال
درآمدی بر فلسفه ا...

حسنعلی علی اکبریان...

دیدگاه ها

اولین دیدگاه را ثبت کنید.

برای ارسال دیدگاه وارد/عضو شوید.