pajoohaan.ir

یکی از ساحت‌های مهم و تأثیرگذار انسان، ساحت جنسی اوست.
تمایل‌های جنسی در نهاد آدمی وجود دارد و به تناسب شرایط سنی، عوامل محیطی بروز و ظهور می‌‌یابد. ادامۀ حیات بشر و روابط سازنده و عاطفی میان انسان‌ها نیز به همین تمایل وابسته است. نیازهای جنسی و روش‌های درست مواجهه با آن و همچنین کنترل و مدیریت رفتارهای جنسی، بخش قابل توجهی از آموزه‌های ادیان و مکاتب را به خود اختصاص داده است.
اسلام در سبک زندگی خویش، چه در قالب تحلیل و توصیه‌ها و چه در قالب رفتارهای الگوی پیشوایان خود به این مقولۀ راهبردی توجه نموده است و تلاش کرده تا مرحلۀ حدّ وسط و نقطۀ تعادلی را در این زمینه ارائه کند. از نظر اسلام غریزۀ جنسی، یک تمایل منفی و مذموم نیست، بلکه سرمایه‌ای است که بایستی به درستی پاسبانی شود تا در عرصۀ ازدواج و تشکیل نهاد خانواده، کارکردهای اساسی خود را بروز دهد.
صحبت در مورد مسائل جنسی و سختی آموزش آن به فرزندان، نباید مانع از توجه به تربیت جنسی آنها شود. بی‌اطلاعی والدین و فرزندان از بسیاری از آموزش های جنسی مورد نیاز می‌تواند موجب دلهره، اضطراب، رفتارهای انحرافی و فشارها و بحران‌های اخلاقی و اختلال‌های جنسی گردد. بااین حال مهم است که تربیت جنسی منطبق با آموزه‌های فرهنگ اسلامی و قرآن و سنّت ارائه و انجام شود. کتاب کودکان و نوجوانان و تربیت جنسی تلاش دارد تا با نگاهی بومی و مبتنی بر آموزه های دینی، نکات و آموزش های لازم برای تربیت جنسی فرزندان در دوره کودکی و نوجوانی را ارائه دهد. این کتاب پس از ارائه کلیات و مفاهیم مرتبط با موضوع، در دو فصل به آموزش و تربیت جنسی کودکان و آموزش و تربیت جنسی نوجوانان می پردازد.

continue_text

for_you

related_books

more