pajoohaan.ir

  محمد(ص) میهمان قدسیان

1000 تومان

1000 تومان

buy_printed
معراج، یکی از حوادث شگفت زندگانیِ پر معنویت رسول اکرم(ص) است. این پیامبر بزرگ الهی در این سفر روحانی، به اذن پروردگار، کران تا کرانِ ناپیدای جهان را درنوردید و «میهمان قدسیان» شد.
این معراج چه بود و چگونه انجام شد؟ اثر حاضر این میهمانی را در این گفتارها کاویده است: معراج در آیینه قرآن و روایات، نگاه تاریخی به معراج، معراج از دیدگاه اهل ‌سنت، شبهه‌ های معراج و عبرت‌ های آن.

continue_text

for_you

related_books

more