ّ

خطا!

نمایش خطا!

رمز خود را فراموش کرده اید؟

خطا!

خطا

مخفی خطا!

بستن

فرهنگ واژگان فارسی - روسی

نویسنده: گروهی از محققین
قیمت: 10000 ریال

بدون تردید فراگیری زبان، نیازمند مجموعه‌ای از مؤلفه‌های تأثیر‌گذار در فرایند یادگیری و تسلط بر آن محسوب می‌شود.
هر زبان حداقل از دو بخش مفردات و ترکیبات زبانی تشکیل می‌شود که صد البته تا زمانی که فراگیران به میدان بهره‌گیری از جملات و ترکیبات زبانی با ساختار و اسلوب گرامری و یا دستور زبانی خاص وارد نشوند، نمی‌توان به فراگیری زبان آنان اطمینان حاصل نمود ولی بدیهی است از آنجائی که جملات از ترکیب و تألیف واژه‌ها به وجود می‌آیند، فهم دقیق معنای هر واژه در بکارگیری صحیح آنها در جملات از نقش غیرقابل اجتناب و تأثیرگذاری برخوردار است.
از آنجایی که مرکز آموزش زبان و معارف اسلامی، یکی از مهم‌ترین رسالت‌هایش آموزش زبان فارسی است بر این اساس کوشید تا مجموعه‌ای را به عنوان ابزار کمک آموزشی در اختیار زبان‌آموزان قرار دهد. تا آنان از رهگذر بهره‌گیری از آن بتوانند بر سرعت و اطمینان در صحت فراگیری خود بیفزایند.
کتاب حاضر یکی از شش جلد فرهنگ واژگانی است که دربردارنده مفردات و واژگان آموزشی کتاب‌های درسی این مجموعه می‌باشد که باوسواس و دقت زیاد تهیه و ترجمه شده است.
در پایان برخود لازم می‌دانیم از تمامی عزیزانی که در به سامان رساندن این مجموعه یاری‌گر ما بودند، صمیمانه تقدیر و سپاس‌گزاری نماییم و از مدیر محترم مرکز بین‌المللی ترجمه و نشر المصطفی صلی الله علیه و اله نیز که به زیبایی اقدام به طبع این اثر نمودند کمال قدردانی را داشته باشیم.

کتاب های مشابه

ریاضی مقدماتی
ریاضی مقدماتی
10000 ریال
ریاضی مقدماتی...

غلامرضا صفایی صادق...
القراءه و المناقشه
القراءه و المناقشه
50000 ریال
القراءه و المناقش...

محمد حیدری،شاکر افضلی،علی ا...
آشنایی با اندیشه سیاسی شهید مطهری
آشنایی با اندیشه سیاسی شهید مطهری
10000 ریال
آشنایی با اندیشه...

منصور میراحمدی،محمد مهدی با...
الحیاه السیاسیه للامام الکاظم
الحیاه السیاسیه للامام الکاظم
15000 ریال
الحیاه السیاسیه ل...

الشیخ عصری البانی...
الدین و عملیه العولمه
الدین و عملیه العولمه
15000 ریال
الدین و عملیه الع...

مسعود سامانی
خالی
خالی
15000 ریال
خالی

الشیخ عصری البانی...
نظام حقوقی اسلام ویراست 2
نظام حقوقی اسلام ویراست 2
60000 ریال
نظام حقوقی اسلام...

جلیل قنواتی
گزیده کلیله و دمنه
گزیده کلیله و دمنه
45000 ریال
گزیده کلیله و دمن...

محمد رضا نیک زاد...

دیدگاه ها

اولین دیدگاه را ثبت کنید.

برای ارسال دیدگاه وارد/عضو شوید.