pajoohaan.ir

  مسئولیت اخلاقی
تاریخ اخلاقی حیات انسانی در سده‌های اخیر به‌ویژه از ابتدای قرن بیستم به این‌سو آکنده از قساوت‌ها، تجاوزها و کشتارهای گسترده‌ای است که به سخن کانت، گاه «چهره انسان از شرم اینکه به گروهی تعلق دارد که می‌تواند قربانی چنین رفتاری باشد، گلگون می‌شود» و گویی روح عطشناک، استیلاجو و سلطه‌گر انسان مدرن دیگر چندان مجالی برای تأمل و گفتگوی معنادار درباره اخلاق و مفاهیم اخلاقی باقی نمی‌گذارد؛ اما قتل عام فراگیر و گسترده در جنگ جهانی اوّل، وحشت و مرگ پرمرارت مردم اوکراین در سایه گرسنگی و تازیانه کمونیسم استالین، قحطی تحمیلی و ساختگی در هند به دست چرچیل، بمباران اتمی هیروشیما و اخیراً نیز شرایط رقّت‌بار انسان‌های بی‌پناه و ستمدیده سوریه و عراق که بی‌محابا قربانی افراطی‌گرایی و کژاندیشی مذهبی از یک سو و سودای قدرت سیاستمداران از سوی دیگر شده و به وحشیانه‌ترین شکل ممکن جان و مال و ناموس خود را (در زمانه‌ای که نگاه و ...

continue_text

related_books

more