ّ

خطا!

نمایش خطا!

رمز خود را فراموش کرده اید؟

خطا!

خطا

مخفی خطا!

بستن

طراحی مدل توسعه هوشمند

قیمت: 12000 ریال

یکی از چالش‌های فراروی نظام‌های سیاسی اجرای توسعه ملی است. مدل‌های مختلفی برای ایجاد توسعه ملی پیشنهاد شده است. تعدادی کشورها بر مدل‌های غیربومی وارداتی از سایر کشورها تکیه می‌کنند ولی تعدادی دیگر بر مدل‌های بومی خودمتکی هستند. ازجمله مسائل موردنظر این پژوهش طراحی مدلی است متکی توسعه به عوامل داخلی، خودجوش بودن، همه‌جانبه گرایی و استفاده از فرصت‌های ملی است تا جوامع در مسیر توسعه دچار غفلت راهبردی نشوند. در این راستا هدف تحقیق حاضر به‌عنوان یک تحقیق بنیادی تعیین ساختار و عناصر راهبردی مدل توسعه هوشمند می‌باشد. به اتکای روش‌شناسی نظریه‌پردازی دکتر حسن دانایی‌فرد در این پژوهش مدل توسعه هوشمند تئوریزه و بر اساس نظرات خبرگان و کارگزاران مایید پژوهشی شده است. مدل حاصله متشکل از سه بعد اصلی نرم، سخت و وت می‌باشد. نتیجه حاصل طراحی مدلی است که در مقایسه با الگوی پیشرفت در سطح ابزاری آن ( مدیریت ملی ) قابل تقسیم‌بندی است و جهت‌گیری به توسعه را در ابعاد سخت، نرم و وت برای نیل به کیفیت زندگی تبیین می‌نماید.

کتاب های مشابه

تهیۀ الگوی سلامت روانی بر اساس شاخص های الگوی اسلامی ایرانی
تهیۀ الگوی سلامت روانی بر اساس شاخص های الگوی اسلامی ایرانی
12000 ریال
تهیۀ الگوی سلامت...

دکتر باقر غباری بناب،فاطمه...
وجوب اعتبار الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت از دو چالش بزرگ اقتصاد سرمایه داری
وجوب اعتبار الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت از دو چالش بزرگ اقتصاد سرمایه داری
12000 ریال
وجوب اعتبار الگوی...

دکتر عبدالمجید شیخی،دکتر مج...
A Selection of Article Abstracts on Progress authored by Iranian Muslim Thinkers
A Selection of Article Abstracts on Progress authored by Iranian Muslim Thinkers
20000 ریال
A Selection of Ar...

گروهی از محققین...
فرهنگ ایرانی و محیط زیست
فرهنگ ایرانی و محیط زیست
12000 ریال
فرهنگ ایرانی و مح...

دکتر سید حسن شهرستانی،دکتر...
معنویت و شیوه های ارتقاء آن در جوانان
معنویت و شیوه های ارتقاء آن در جوانان
17000 ریال
معنویت و شیوه های...

دکتر باقر غباری بناب...
مفهوم معنویت در غرب (با تاکید بر عصر پست مدرن)
مفهوم معنویت در غرب (با تاکید بر عصر پست مدرن)
12000 ریال
مفهوم معنویت در غ...

احمد شاکر نژاد
هویت ایرانی و توسعه اجتماعی
هویت ایرانی و توسعه اجتماعی
12000 ریال
هویت ایرانی و توس...

دکتر خدیجه سفیری...
نظریه اسلامی عدالت اجتماعی و عدالت اقتصادی
نظریه اسلامی عدالت اجتماعی و عدالت اقتصادی
12000 ریال
نظریه اسلامی عدال...

دکتر حسین عیوضلو...

دیدگاه ها

اولین دیدگاه را ثبت کنید.

برای ارسال دیدگاه وارد/عضو شوید.