ّ

خطا!

نمایش خطا!

رمز خود را فراموش کرده اید؟

خطا!

خطا

مخفی خطا!

بستن

طراحی مدل توسعه هوشمند

قیمت: 12000 ریال

یکی از چالش‌های فراروی نظام‌های سیاسی اجرای توسعه ملی است. مدل‌های مختلفی برای ایجاد توسعه ملی پیشنهاد شده است. تعدادی کشورها بر مدل‌های غیربومی وارداتی از سایر کشورها تکیه می‌کنند ولی تعدادی دیگر بر مدل‌های بومی خودمتکی هستند. ازجمله مسائل موردنظر این پژوهش طراحی مدلی است متکی توسعه به عوامل داخلی، خودجوش بودن، همه‌جانبه گرایی و استفاده از فرصت‌های ملی است تا جوامع در مسیر توسعه دچار غفلت راهبردی نشوند. در این راستا هدف تحقیق حاضر به‌عنوان یک تحقیق بنیادی تعیین ساختار و عناصر راهبردی مدل توسعه هوشمند می‌باشد. به اتکای روش‌شناسی نظریه‌پردازی دکتر حسن دانایی‌فرد در این پژوهش مدل توسعه هوشمند تئوریزه و بر اساس نظرات خبرگان و کارگزاران مایید پژوهشی شده است. مدل حاصله متشکل از سه بعد اصلی نرم، سخت و وت می‌باشد. نتیجه حاصل طراحی مدلی است که در مقایسه با الگوی پیشرفت در سطح ابزاری آن ( مدیریت ملی ) قابل تقسیم‌بندی است و جهت‌گیری به توسعه را در ابعاد سخت، نرم و وت برای نیل به کیفیت زندگی تبیین می‌نماید.

کتاب های مشابه

طراحی نظام طبقه بندی موضوعات حوزه عدالت
طراحی نظام طبقه بندی موضوعات حوزه عدالت
12000 ریال
طراحی نظام طبقه ب...

سید علیرضا سجادیه،محمدصادق...
واکاوی تجارب توسعه
واکاوی تجارب توسعه
12000 ریال
واکاوی تجارب توسع...

گروهی از محققین...
تحلیل گفتگوهای راهبردی مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت
تحلیل گفتگوهای راهبردی مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت
12000 ریال
تحلیل گفتگوهای را...

گروهی از محققین...
تاملاتی در چیستی الگو
تاملاتی در چیستی الگو
12000 ریال
تاملاتی در چیستی...

گروهی از محققین...
مروری بر اسناد راهبردی توسعه در کشورهای منتخب
مروری بر اسناد راهبردی توسعه در کشورهای منتخب
12000 ریال
مروری بر اسناد را...

گروهی از محققین...
ماهیت پیشرفت و ضرورت تاملی در مبانی آن در الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت
ماهیت پیشرفت و ضرورت تاملی در مبانی آن در الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت
12000 ریال
ماهیت پیشرفت و ضر...

محمد مشکات
مقایسه مؤلفه های پارادایمی در لیبرال دموکراسی و مردم سالاری اسلامی با تأکید بر مفاهیم انسان و آزادی
مقایسه مؤلفه های پارادایمی در لیبرال دموکراسی و مردم سالاری اسلامی با تأکید بر مفاهیم انسان و آزادی
12000 ریال
مقایسه مؤلفه های...

دکتر محمد تقی ایمان،احمد کل...
مبانی انسان شناسی وحیانی نظریه پیشرفت با رویکردی عرفانی
مبانی انسان شناسی وحیانی نظریه پیشرفت با رویکردی عرفانی
12000 ریال
مبانی انسان شناسی...

حجت الاسلام دکتر محمد جواد...

دیدگاه ها

اولین دیدگاه را ثبت کنید.

برای ارسال دیدگاه وارد/عضو شوید.