ّ

خطا!

نمایش خطا!

رمز خود را فراموش کرده اید؟

خطا!

خطا

مخفی خطا!

بستن

علوم قرآن جلد دوم (اعجاز قرآن در علوم طبیعی انسانی)

قیمت: 45000 ریال

در این اثر که به عنوان متن درسی برای دانشجویان و طلاب رشته علوم قرآن و تفسیر تدوین و ارایه شده است، مبانی و اصول حاکم بر اعجاز علمی قرآن کریم در زمینه های مربوط به علوم تجربی و علوم انسانی، مورد بحث و بررسی قرار گرفته و ابعاد مختلف اعجاز قرآن در این زمینه (بیش از 83 وجه) بیان شده است. نویسنده نخست به مفهوم شناسی اعجاز و ضوبط آن اشاره نموده و تاریخچه آن از صدر اسلام را تاکنون بررسی نموده است. آنگاه مصادیق اعجاز علمی در حوزه های علوم طبیعی و علوم انسانی را بیان نموده و ادعاهای معارضان قرآن قدیمی و جدید و ارایه سوره های ساختگی از قرآن کریم را مورد نقد و ارزیابی قرار داده و از ساحت قرآن کریم دفاع نموده است. در بخش دیگری از کتاب وی به بمعرفی منبع شناسی اعجاز قرآن اعم از معرفی کتب، مقالات و سایت های اطلاع رسانی در این زمینه پرداخته و سیر تطور مباحث علمی ارایه شده در این راستا را از سوی مفسران و قرآن پژوهان مسلمان بررسی نموده است. بررسی هماوردطلبی و تحدی قرآن در زمینه مسایل علمی و آیات مربوط به آن و مروری بر دیدگاه های مفسران قرآنی در زمینه اعجاز علمی قرآن از قرن اول تا قرون معاصر از دیگر مندرجات مهم مطرح شده در این زمینه است.

کتاب های مشابه

ریاضی مقدماتی
ریاضی مقدماتی
10000 ریال
ریاضی مقدماتی...

غلامرضا صفایی صادق...
القراءه و المناقشه
القراءه و المناقشه
50000 ریال
القراءه و المناقش...

محمد حیدری،شاکر افضلی،علی ا...
آشنایی با اندیشه سیاسی شهید مطهری
آشنایی با اندیشه سیاسی شهید مطهری
10000 ریال
آشنایی با اندیشه...

منصور میراحمدی،محمد مهدی با...
الحیاه السیاسیه للامام الکاظم
الحیاه السیاسیه للامام الکاظم
15000 ریال
الحیاه السیاسیه ل...

الشیخ عصری البانی...
الدین و عملیه العولمه
الدین و عملیه العولمه
15000 ریال
الدین و عملیه الع...

مسعود سامانی
خالی
خالی
15000 ریال
خالی

الشیخ عصری البانی...
نظام حقوقی اسلام ویراست 2
نظام حقوقی اسلام ویراست 2
60000 ریال
نظام حقوقی اسلام...

جلیل قنواتی
گزیده کلیله و دمنه
گزیده کلیله و دمنه
45000 ریال
گزیده کلیله و دمن...

محمد رضا نیک زاد...

دیدگاه ها

اولین دیدگاه را ثبت کنید.

برای ارسال دیدگاه وارد/عضو شوید.