pajoohaan.ir

  Askin Hazineleri-pdf
Makalid-i Aşk, Musa Kazım Paşa’nın (ö. 1307/1890) Kerbela Olayı ve İmam Hüseyin ile ilgili mersiyelerini bir araya topladıgı eseridir. Yazma nüshası oldukça az olan eserin ilk baskısı, 1307/1883-84 yılında İstanbul'da, ikinci baskısı 1306/1888-89 yılında İstanbul’da (Hacı Hüseyin Efendi Matbaası), üçüncü baskısı ise 1325/1907-08 yılında Edirne’de (Şems Matbaası) yapılmıştır. Eseri yayıma hazırlayan merhum Cemil Çiftçi (ö. 2012), müellif ve eser hakkında önemli bilgiler verdigi giriş bölümünde, eserin üç baskısı arasında bir fark bulunmadıgını yazmaktadır.

continue_text

for_you