ّ

خطا!

نمایش خطا!

رمز خود را فراموش کرده اید؟

خطا!

خطا

مخفی خطا!

بستن

اخلاق علم در علوم اجتماعی ایران - (نسخه PDF)

قیمت: 30000 ریال

یکی از مهم ترین آسیب هایی که علم در ایران به آن مبتلا شده است رشد
فزاینده مسائل و مشکلات مرتبط با اخلاق حرفه ای علم است. این آسیب
می تواند صورت علم را مخدوش و محتوای آن را تهی و اعتماد ناپذیر کند.
دست یابی به فضای هنجاری مناسب برای توسعه علوم اجتماعی در ایران
مستلزم شناخت و فهم این فضا در فرایند آموزش، پژوهش، نشر، و کاربرد
این علم است. توسعه علم، از جمله علوم اجتماعی، بدون تسهیل فضای
هنجاری آن تقریباً غیرممکن است. ایجاد فضای هنجاری مناسب برای
پیش برد علم در ایران مستلزم شناسایی و بررسی سطوح و گونه های
هنجارگریزی و تبعیت نکردن از اخلاق علم و عوامل به وجود آورنده آن
است. نظر به اهمیت نهاد علم و نقش شناختی آن در این نوشتار تلاش شده
است برخی از این آسیب ها شناسایی و تصویری گویا از آن ها ارائه شود.
برای سهولت شناخت مسئله و بررسی و تحلیل آن، اخلاق علم را می توان
شامل اخلاق آموزش علم، اخلاق پژوهش علم، اخلاق نشر علم، و اخلاق
کاربرد علم در نظر گرفت.

کتاب های مشابه

نقش همسری در زندگی مشترک
نقش همسری در زندگی مشترک
24000 ریال
نقش همسری در زندگ...

سید بیوک محمدی
میان رودان باستان در سپیده دم تمدن
میان رودان باستان در سپیده دم تمدن
40000 ریال
میان رودان باستان...

گیلرمو الغازه،زهره عطایی...
اسنادی از بنیاد شاهنامه فردوسی
اسنادی از بنیاد شاهنامه فردوسی
40000 ریال
اسنادی از بنیاد ش...

علیرضا ملائی توانی،سید محمد...
اسنادی از بنیاد فرهنگ ایران
اسنادی از بنیاد فرهنگ ایران
40000 ریال
اسنادی از بنیاد ف...

علیرضا ملائی توانی،سید محمد...
اخلاق علم در علوم اجتماعی ایران
اخلاق علم در علوم اجتماعی ایران
30000 ریال
اخلاق علم در علوم...

معصومه قاراخانی،سید آیت الل...
به کودکان اعتماد کنیم
به کودکان اعتماد کنیم
8600 ریال
به کودکان اعتماد...

مهرنوش هدایتی
جهاد و ترور در اسلام: دیدگاه های علمای شیعه و اهل سنت
جهاد و ترور در اسلام: دیدگاه های علمای شیعه و اهل سنت
30000 ریال
جهاد و ترور در اس...

اشرف بروجردی
گفتمان تاریخ نگاری رسمی دوره پهلوی پیرامون رضا شاه
گفتمان تاریخ نگاری رسمی دوره پهلوی پیرامون رضا شاه
35000 ریال
گفتمان تاریخ نگار...

علیرضا ملائی توانی...

دیدگاه ها

اولین دیدگاه را ثبت کنید.

برای ارسال دیدگاه وارد/عضو شوید.