ّ

خطا!

نمایش خطا!

رمز خود را فراموش کرده اید؟

خطا!

خطا

مخفی خطا!

بستن

در دهه 1350 چند نهاد مهم پژوهشی با الهام از نام شخصیتهای تاریخی و فرهنگی کشور به عرصۀ فعالیتهای علمی و فرهنگی گام نهادند که بررسی کارکردها و فعالیت های آنها نقش موثری در فهم تکاپوی فکری و فرهنگی ایران معاصر دارد. تردیدی نیست که تأسیس این نهادها با هدفها و انگیزههای خاصی صورت میگرفت و درواقع فعالیت بسیاری از آنها به ادامه حیات حکومت پهلوی گره خورده بود. یکی از این نهادها بنیاد شاهنامه است که با فروپاشی حکومت پهلوی کارکرد خود را از دست داد. بررسی کارنامه و عملکرد این نهادها مستلزم دسترسی به اسناد و مدارک معتبری است که در چرخۀ نظام اداری این سازمانها تولید شده و برجای مانده است. از آنجا که تاکنون اسناد و مدارک این نهادها انتشار نیافته، هرگونه کار پژوهشی پیرامون آنها بسیار دشوار بوده و با کاستیهای منبعشناختی فراوانی روبهرو خواهد شد.

کتاب های مشابه

نقش همسری در زندگی مشترک
نقش همسری در زندگی مشترک
24000 ریال
نقش همسری در زندگ...

سید بیوک محمدی
میان رودان باستان در سپیده دم تمدن
میان رودان باستان در سپیده دم تمدن
40000 ریال
میان رودان باستان...

گیلرمو الغازه،زهره عطایی...
اسنادی از بنیاد شاهنامه فردوسی
اسنادی از بنیاد شاهنامه فردوسی
40000 ریال
اسنادی از بنیاد ش...

علیرضا ملائی توانی،سید محمد...
اسنادی از بنیاد فرهنگ ایران
اسنادی از بنیاد فرهنگ ایران
40000 ریال
اسنادی از بنیاد ف...

علیرضا ملائی توانی،سید محمد...
اخلاق علم در علوم اجتماعی ایران
اخلاق علم در علوم اجتماعی ایران
30000 ریال
اخلاق علم در علوم...

معصومه قاراخانی،سید آیت الل...
به کودکان اعتماد کنیم
به کودکان اعتماد کنیم
8600 ریال
به کودکان اعتماد...

مهرنوش هدایتی
جهاد و ترور در اسلام: دیدگاه های علمای شیعه و اهل سنت
جهاد و ترور در اسلام: دیدگاه های علمای شیعه و اهل سنت
30000 ریال
جهاد و ترور در اس...

اشرف بروجردی
گفتمان تاریخ نگاری رسمی دوره پهلوی پیرامون رضا شاه
گفتمان تاریخ نگاری رسمی دوره پهلوی پیرامون رضا شاه
35000 ریال
گفتمان تاریخ نگار...

علیرضا ملائی توانی...

دیدگاه ها

اولین دیدگاه را ثبت کنید.

برای ارسال دیدگاه وارد/عضو شوید.