ّ

خطا!

نمایش خطا!

رمز خود را فراموش کرده اید؟

خطا!

خطا

مخفی خطا!

بستن

راهکاری های افزایش دقت و تمرکز کودکان - (نسخه PDF)

قیمت: 30000 ریال

دقت و تمرکز یک مهارت است و مانند همه مهارت های دیگر قابل آموزش می باشد. یکی از مشکلات پیدایش تکنولوژی در قرن حاضر افزایش میزان بی دقتی و نقص توجه در کودکان است. کم توجهی شامل طیف وسیعی از کودکان است که از میزان بسیار کم و زیاد به این عارضه دچار هستند.
پژوهش ها نشان داده اند که برای برطرف کردن نقص توجه یا ایجاد مهارت دقت و تمرکز والدین اثربخش ترین افراد هستند و حتی اگر کودک نیاز به دارو درمانی دارد، بازی ها و رفتار والدین کمک شایانی به بهبود عملکرد ذهنی و افزایش توجه و دقت در کودک می نماید.
محتوای کتاب علاوه بر پشتوانه علمی قوی از تجارب بیست و پنج ساله آموزشی نویسندگان بهره برده است. کارایی و اثربخشی راهکارهای عملی و بازی های ارائه شده بارها مورد آزمون قرار گرفته و کودکان بی شماری با استفاده از این بازی ها مهارت دقت و تمرکز را کسب نموده اند.

کتاب های مشابه

راهکاری های افزایش دقت و تمرکز کودکان
راهکاری های افزایش دقت و تمرکز کودکان
30000 ریال
راهکاری های افزای...

دکتر زهرا امیر آتشانی،انور...
15 گام تا تمرکز کودکان
15 گام تا تمرکز کودکان
37500 ریال
15 گام تا تمرکز ک...

دکتر زهرا امیر آتشانی،ندا ف...
سنجش و اندازه گیری در تعلیم و تربیت
سنجش و اندازه گیری در تعلیم و تربیت
18000 ریال
سنجش و اندازه گیر...

مریم نجفی مقدم نژاد،دکتر رح...
هنر و یادگیری
هنر و یادگیری
20000 ریال
هنر و یادگیری...

مهستی رسولی،رضوان رسولی...
مدیریت دقیقه ها در مدرسه
مدیریت دقیقه ها در مدرسه
26000 ریال
مدیریت دقیقه ها د...

طیبه وردی علائی...
معلم باسواد، معلم امروز
معلم باسواد، معلم امروز
22500 ریال
معلم باسواد، معلم...

زهره اکبری سبزواری...
ذهن فعال یاد گیرنده
ذهن فعال یاد گیرنده
26000 ریال
ذهن فعال یاد گیرن...

افسانه عسگری،عزیزه نوری شاو...
راهکار های ایجاد تفکر منطقی در کودک
راهکار های ایجاد تفکر منطقی در کودک
10000 ریال
راهکار های ایجاد...

مهستی رسولی،دکتر زهرا امیر...

دیدگاه ها

اولین دیدگاه را ثبت کنید.

برای ارسال دیدگاه وارد/عضو شوید.