ّ

خطا!

نمایش خطا!

رمز خود را فراموش کرده اید؟

خطا!

خطا

مخفی خطا!

بستن

عدالت از دیدگاه اجتماع گرایان

قیمت: 12000 ریال

بحث درباره ماهیت عدالت و جنبه های مختلف آن از همان آغاز، با فلسفه سیاسی همراه بوده است. حتی برخی از فلاسفه سیاسی بویژه در دوران معاصر، فلسفه سیاسی خود را حول موضوع عدالت شکل داده اند و بیشترین بحث‌ها و آثار خود را به مسأله عدالت اختصاص داده اند. شاید نتوان اندیشمند یا پژوهشگری در عرصه فلسفه سیاسی را یافت که عدالت یا حداقل یکی از شقوق عدالت یعنی عدالت اجتماعی یا عدالت توزیعی را جزء موضوعات فلسفه سیاسی نداند. علت این مساله را می توان با تحلیل مفهوم فلسفه سیاسی و ارتباط غیرقابل انکاری که موضوعات فلسفه سیاسی با موضوع عدالت پیدا می کند، دانست. اگر فلسفه سیاسی را بخشی از فلسفه اخلاق بدانیم که متکفل پاسخ به سؤالات مربوط به اخلاق سیاسی است آن گاه یکی از مهم ترین این سؤالات مساله عدالت و جنبه های مختلف آن خواهد بود. در کانون مسائل اخلاق سیاسی، موضوع قدرت سیاسی و ارتباطی که این قدرت با فرد، جامعه، دولت و خالق هستی - و به تعبیر فلسفی واجب الوجود - پیدا می کند قرار دارد.

کتاب های مشابه

طراحی نظام طبقه بندی موضوعات حوزه عدالت
طراحی نظام طبقه بندی موضوعات حوزه عدالت
12000 ریال
طراحی نظام طبقه ب...

سید علیرضا سجادیه،محمدصادق...
واکاوی تجارب توسعه
واکاوی تجارب توسعه
12000 ریال
واکاوی تجارب توسع...

گروهی از محققین...
تحلیل گفتگوهای راهبردی مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت
تحلیل گفتگوهای راهبردی مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت
12000 ریال
تحلیل گفتگوهای را...

گروهی از محققین...
تاملاتی در چیستی الگو
تاملاتی در چیستی الگو
12000 ریال
تاملاتی در چیستی...

گروهی از محققین...
مروری بر اسناد راهبردی توسعه در کشورهای منتخب
مروری بر اسناد راهبردی توسعه در کشورهای منتخب
12000 ریال
مروری بر اسناد را...

گروهی از محققین...
ماهیت پیشرفت و ضرورت تاملی در مبانی آن در الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت
ماهیت پیشرفت و ضرورت تاملی در مبانی آن در الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت
12000 ریال
ماهیت پیشرفت و ضر...

محمد مشکات
مقایسه مؤلفه های پارادایمی در لیبرال دموکراسی و مردم سالاری اسلامی با تأکید بر مفاهیم انسان و آزادی
مقایسه مؤلفه های پارادایمی در لیبرال دموکراسی و مردم سالاری اسلامی با تأکید بر مفاهیم انسان و آزادی
12000 ریال
مقایسه مؤلفه های...

دکتر محمد تقی ایمان،احمد کل...
مبانی انسان شناسی وحیانی نظریه پیشرفت با رویکردی عرفانی
مبانی انسان شناسی وحیانی نظریه پیشرفت با رویکردی عرفانی
12000 ریال
مبانی انسان شناسی...

حجت الاسلام دکتر محمد جواد...

دیدگاه ها

اولین دیدگاه را ثبت کنید.

برای ارسال دیدگاه وارد/عضو شوید.