pajoohaan.ir

  İki Emanet Olmadan Alevilik Olmaz
Bütün hamdlar yalnız Allah Teâla’ya mahsustur. İbadete layık olan O’dur. O dogmamış ve dogurmamıştır. O’nun eşi benzeri yoktur. İşte O’nun bana vermiş oldugu imkân ve aklımla şahadet ederim ki , O’nun gönderdigi bütün peygamberler , o peygamberlere gelen kitaplar , vahiyler haktır. Bu vesileyle selam olsun insanlıgın en hayırlısı olan Hz. Muhammed Mustafa’ya ( s. a. a ) ki Allah ( c. c ) onunla ahdini tamamlamış , dünya döndükçe , yeryüzünde insanlık var oldukça onun yaktıgı meşale , getirdigi güzel ahlâk tüm insanlıga ışık tutacak ve aklı olanlar , bu ışıgı fark etmiş olanlar onun rahmetiyle kurtuluşa ereceklerdir.
Çünkü o âlemlere rahmet olarak gönderilmiştir. Selam olsun Allah Zülcelal’ın Habibi’ni Harun’un Musa’ya olan nispetiyle güçlendirdigi pak ve tertemiz Ehlibeytine.
Allah Kur’an’ı kerimde: “… Ey Ehlibeyt , Allah sizden , her türlü kiri gidermek ve sizi tertemiz yapmak istiyor .”Buyurur ve mübarek Kevser Suresinde de Peygamber’in ( s. a. a ) pak nesli Kevser olarak tanıtılır ve alemlerin tükenmeyen membaı olarak da takdim edilir.

continue_text

for_you