pajoohaan.ir

  هنر و یادگیری

2000 تومان

10000 تومان

buy_printed
یکی از موضوعات انشاء در کودکی این پرسش معروف بود: " علم بهتر است یا ثروت " و همچنان به قوت خود باقی مانده، هر چند تاکنون پاسخ قاطعی برای آن یافت نشده بلکه سوالات مشابه دیگری نیز بر سوال فوق افزوده گردیده؛ از جمله می‌توان نمونه دیگری را مطرح کرد: " هنر بهتر است یا ثروت ". البته شاید بتوان با داستان زیر که در کودکی شنیده ام، پاسخ را تا حدی حدس زد.

continue_text

for_you

related_books

more