pajoohaan.ir

  40-Derste Ehl-i beyt inanclari

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla söze başlıyoruz , sadece O'ndan yardım diliyoruz. Hamd âlemlerin Rabbi olan Allah'a özgüdür. O'nun salat ve selâmı sevgili peygamberi Muhammed'le onun tertemiz soyuna özellikle yeryüzüne adaleti yayacak olan Bakıyyetellah Hz. Mehdi efendimize olsun. Yeryüzü durdukça Allah'ın lâneti onlara düşmanlıkta bulunup karşı çıkanların üzerine olsun.
İnanç konuları İslâm dininin temeli ve esasıdır , her Müslümanın inancı delile ve kanıta dayanmalıdır , onun için de büyük İslâm alimleri asırlar öncesinden bugüne kadar inançsal konuları açıklamış ve bu konuda kapsamlı ve degerli eserler yazmışlardır.
Bendeniz , yaklaşık yirmi yıl akait usulleri dersini vermekteyim , bu zaman zarfında tevhitten meada varıncaya kadar imanın bütün şartlarına dair kitapçıklar hazırlayıp ögrencilere sundum , bu kitapçıkları hazırlarken yazılmış eski ve yeni akait kitaplarından yararlandım.
Bu kitapçıklar defalarca gözden geçirilmiş noksanlıkları imkân dâhilinde giderilmiştir. Bu arada bir çok insan bu kitapçıkların basımını önerdiler , elhamdülillah şimdi bu öneri gerçekleşti ve bu kitap kırk ders şeklinde aşagıda zikredilen özellikleriyle okuyuculara sunuluyor. İnşallah Hz. Mehdi'nin ( Allah zuhurunu çabuklaştırsın ) kabulüne şayan olur.

continue_text

for_you